Pozvání na 25. zasedání ZMOb Hrabová – 15.6. 2022

Přijďte si poslechnout důvody, které vedou pár měsíců před volbami vedení MOb Ostrava-Hrabová prosadit záměr na demolici objektu bývalé školy na V. Huga (bez diskuze s občany a závazného rozhodnutí, co tam bude) a vytvoření nájemních bytů v objektu bývalé školky na Příborské ulici (bez možnosti tam ponechat školku, jak bylo slibováno).

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 15.6. 2022 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu MOb Hrabová. Jestli bude zajištěn přímý přenos úřad neuvedl.

Program zasedání:

 • 1) Připomínky občanů
 • 2) Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy — městského obvodu Hrabová za leden až březen 2022
 • 3) Závěrečný účet MOb Hrabová za rok 2021 včetně zprávy auditora
 • 4) Rozpočtová opatření MOb Hrabová
 • 5) Rozpočtová opatření statutárního města Ostrava
 • 6) Účetní závěrka a účetní převod výsledku hospodaření
 • 7) Zpráva o realizaci Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová v roce 2021
 • 8) Záměr demolovat objekt bývalé MŠ V. Huga 20
 • 9) Záměr vytvoření nájemních bytů v objektu bývalé MŠ Příborská 28
 • 10) Žádost Diamo, s.p. o stanovisko k návrhu na změnu Územního plánu Ostrava
 • 11) Žádost o prodej části pozemku parc.č. 182/1, ul. Pod Břehy
 • 12) Návrh na změnu názvu ul. Nebeského
 • 13) Informace o činnosti RMOb mezi 24. a 25. zasedáním ZMOb
 • 14) Různé

V Ostravě — Hrabové dne 1.6. 2022

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]