Vladimír Slavík: Proč v Hrabové všechno tak dlouho trvá? (2)

Názornou ukázkou pomalé reakce radních na danou situaci je případ budoucího využití objektu po mateřské škole na Příborské ulici. O zrušení školky rozhodlo zastupitelstvo 31. ledna 2018. Proč se RMOb ihned nezačala zabývat otázkou, jaké bude další využití těchto prostor?

Tímto problémem se nikdo čtyři roky nezabýval

Prvním krokem mohla být konzultace s odborníky, kteří se zabývají pronájmy nemovitostí. Tito existují v realitních kancelářích. Možná, že by o tento objekt měli zájem podnikatelé z oboru soukromých mateřských školek, a nájemné by mohlo být dost vysoké. Možná, že by zájem projevily i podnikatelské subjekty s využitím na skladovací prostory, archivy apod. I zde by mohl být nájemné pro obecní pokadnu velkým přínosem. To se však nestalo. Pak se tímto problémem nikdo vážně nezabýval neuvěřitelné 4 roky!

Mezi odchodem dětí ze školky a případným obsazením bytů uplyne dlouhá doba

Teprve v lednu 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na přestavbu bývalé školky. Má zde vzniknout 6 bytů pro sociální bydlení.

Nyní je již tato projektová dokumentace „na stole“ u paní Králové. Podle informací z červnových Hrabovských listů bude přílohou k žádosti o poskytnutí finanční dotace. Pokud bude této žádosti vyhověno, proběhne proces výběru zhotovitele a následně se provedou potřebné stavební úpravy.

Dejme tomu, že se tak stane. Mezi odchodem dětí z těchto prostor (červen 2021) a obsazení sociálních bytů novými nájemníky uplynou nejméně 3 roky.

Můj závěr

Pro mne je tato doba nepřiměřeně dlouhá. Choval se MOb Hrabová k obecnímu majetku „s péči řádného hospodáře“? Nechoval. A kdo za to nese zodpovědnost? Všech 15 zastupitelů, počínaje (podle abecedy) radním Baluškem a konče starostou Trávníčkem.

Pevně věřím, že se vše po letošních volbách zlepší.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]