Hrabová: Zasedání zastupitelstva – 13.3. 2023

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná v pondělí 13.3. 2023 v 16:00 hodin v kulturním domě budovy Úřadu městského obvodu Hrabová.

Program zasedání:

 1. Připomínky občanů
 2. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostravy – městského obvodu Hrabová za leden až prosinec 2022
 3. Rozpočtová opatření SMO v roce 2023
 4. Rozpočtová opatření MOb Hrabová v roce 2023
 5. Poskytnutí peněžních prostředků na podporu projektů z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová na rok 2023
 6. Stanovisko k výkupu parc.č, 190/124 a 190/126 a komunikace, odbočka z ul. Krmelínská
 7. Stanovisko ÚPaSŘ MMO k záměru stavby hasičské zbrojnice na parc.č. 1711
 8. Záměr výkupu pozemku parc.č. 1711 pro výstavbu hasičské zbrojnice
 9. Návrh na změnu ÚPO – spojnice ulic Šolcova – Božetěchova
 10. Záměr přijetí daru části pozemku parc. č. 1410
 11. Hlavní body a termíny zasedání zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2023
 12. Informace o činnosti RMOb mezi 2. a 3. zasedáním ZMOb
 13. Různé
Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]