Articles written by: Hrabová.Info

(FOTO) Nechala se Maruna Cholewowa vyfotit?

Dnes je aprílový den, ale ne každý článek musí být aprílem;-) Jestli je titulek jen upoutávkou redakce Hrabová.Info na vtípek, nebo se jedná o dobře načasované zveřejnění zjištěné skutečnosti, necháme na rozhodnutí a ověření váženého čtenáře.

Zuzana Ľuptovcová: Nedostatečně zabezpečený Hrabovský okruh

Již 10 let sleduji, jak je hojně využíván Hrabovský okruh poblíž mého domu. Denně vidím stovky chodců/běžců, cyklistů i bruslařů všech věkových kategorií a nestačím se divit, že úředníky v Hrabové vůbec nezajímá naše bezpečí v těchto místech okruhu, o kterém je i na webu Ostravy pěkný článek s popisem trasy – Hrabovský okruh — Ostrava.

Karolína Kučerová: Zapojí se Hrabová do sobotní Hodiny Země?

Milí občané Hrabové, již tuto sobotu 27.3. 2021 se uskuteční tzv. Hodina Země. Jde o každoroční mezinárodní akci zavedenou Světovým fondem na ochranu přírody (WWF).

Lahůdky Hrabová: Nová vitrína jen na zákusky;-)

Máme novou vitrínu zcela jen na zákusky a slibujeme, že od zítřka už v ní i těch zákusků bude více! Dnes tam ještě přibyde i koláč. Samozřejmě stále platí, že je možné si zákusky i objednat. Postupně se snažíme naši prodejnu vylepšovat, abyste se u nás cítili dobře a rádi nás navštěvovali. Další novinky na sebe nenechají čekat…

(FOTO) Petr Vaněk: Kostel svaté Kateřiny, Hrabová

Petr Žižka dnes na svém facebookovém profilu sdílel povídání o našem kostele v Ostravě-Hrabové. Autorem textu a fotek je Petr Vaněk, který souhlasil se zveřejněním na Hrabová.Info. Oba pánové si dnes udělali výlet po Hrabové a text vychází i z rozhovoru s panem Bedřichem Chlupatým. Všem třem tímto moc děkuji za jejich práci.

Kateřina Zieglerová: Výsledky Tříkrálové sbírky v Ostravě-Hrabové 2021

Milí občané Hrabové, tak jako každým rokem i tentokrát proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V letošním roce díky pandemii COVID 19 probíhala trošku netradičně. Koledníci k Vašim domovům sice nezavítali, ale i tak se v naší obci vybralo krásných 46 446 Kč.

Restaurace Stodola: Gastro v krizi. Jsme rodinná restaurace s dvacetiletou tradicí, nemůžeme to zabalit

(patriotmagazin.cz, 12.2. 2021 Michal Šlachta) Jak restaurace, bary, kavárny či bistra zvládají boj o přežití v době pandemie? Magazín PATRIOT se rozhodl podpořit podniky v Moravskoslezském kraji v boji o přežití v době omezení fungování, věříme, že se o nich dozví více zákazníků a že zkušenosti těch úspěšnějších mohou ty ostatní inspirovat.

Hrabovský spolek MC Smíšek žádá o finanční pomoc

Pro mnohé z nás, je těžké požádat o pomoc. Nemůžeme se k tomu odhodlat, protože prosba o pomoc v našich myslích znamená přiznat neschopnost a porážku. Cítíme se zranitelnější. V oboru se pohybuji víc než 13 let. Nyní jsme na úplném konci svých sil. Pomoc státu po dalších měsíci zavření naší herny pro děti není. V tuto chvíli již začínáme propouštět své zaměstnance, jelikož nejsme schopni dostat svým závazkům […]

Daniel Nováček: Sokol byl, je a bude !!!

Rok 2020 byl, stejně tak jako pro většinu z nás, neobvyklý… Sportovní činnost, která je klíčovou činností celé TJ byla virusem Covid19 značně ovlivněna.

Daniel Nováček: Víceúčelová hala – jak je to opravdu…

Redakce Hrabová.Info: V Hrabovských listech je opakovaně k tématu víceúčelové haly uváděna spousta zavádějících a nepravdivých informací, které by Daniel Nováček rád v tomto článku uvedl na pravou míru. Článek za výbor TJ Sokol Hrabová zaslal ke zveřejnění i do aktuálního čísla Hrabovských listů.

[email protected] [email protected]