Articles written by: Hrabová.Info

Burgerweekend ve Stodole – 5.-6.8.2017

Tento víkend si pro nás v restauraci Stodola na Šídlovci připravili Burger weekend (5. a 6.8.2017).

Zmapujto: Přeplněný odpadkový koš

Prostřednictvím aplikace zmapujto byl nahlášen podnět: Přeplněný odpadkový koš u jezu Ostravice. Podnět byl předán úřadu k řešení.

Propojení přeložky plynovodu na křižovatce Mostní

V rámci stavby prodloužené Mostní se provádí definitivní propojení přeložky plynovodu. Podle informací, které nám poskytl úřad, by měly práce skončit začátkem příštího týdne. Bezpečnost a plynulost provozu zde zajišťuje Městská policie.

Zápis č. 2017/06 z jednání kulturní komise

Zápis č. 2017/06 z jednání kulturní komise konaný dne 31.7.2017 v Hrabové Přítomni: Kopitzová V., Houžvička M., Jochec F., Kročková V., Orkáč R., Bollogová I.

Dnes slavíme 720 let od první písemné zmínky

V listině ze dne 2. 8. 1297 vydané olomouckým biskupem Dětřichem a těšínsko-osvětimským knížetem Měškem I. Těšínským si můžeme latinsky přečíst první zmínku o Hrabové ve znění: „Ceterum illud exceptum est communiter et expressum, quod in Grabow, et in Paʐkow, et illic vbique contra bona Barutonis…“

Bude proveden postřik plevele

Tajemník obce reagoval na článek pana Petany (Zvýšená druhová pestrost kolem nového parkoviště) a uvedl, jak bude úřad v této záležitosti postupovat.

Modernizace semaforu u školy

Před školou již od rána probíhají práce na semaforu. Podle úřadu se jedná o modernizaci semaforů, protože ty současné byly zastaralé. Ty nové si prý budou moci autobusy ovládat;-)

znak

Pozvánka na představení publikace – 1.9.2017

Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová Vás srdečně zve na představení publikace Historie obce Hrabová: dějiny, památky a osobnosti Hrabové od 13. století po současnost, které se bude konat dne 1. září 2017 od 16 hodin v prostorách sálu hrabovské hasičské zbrojnice (Paskovská č. 175/112, Ostrava-Hrabová).

Četa v akci

Do několika málo minut od odeslání emailu tajemníkovi vystartovala naše nádvořní četa (pracovníci VPP) odklidit černou skládku na ulici U Řeky. Při jednom ještě opravili dopravní značku a odvezli i odpad, který nahlásila Hanka Schwarzová prostřednictvím Facebookové skupiny Hrabová.

Pamětní kniha Hrabové – pokračování č. 29

Jiné zprávy v novinách 29.1. „Moravsko slezský deník“ o soudu redaktora Františka Čepka s Antonínem Adámkem. 30.1. „Duch času“ o soudu Antonína Adámka a redaktora Františka Čepka (urážka na cti).

[email protected] [email protected]