Myslivci

(FOTO) Hrabovou uklízeli i myslivci

Naši myslivci nezklamali a sešli se v patnácti lidech minulou sobotu u hájenky, aby uklidili okolí od odpadků. Za těch několik let, co spolky organizovaně uklízejí Hrabovou v rámci celorepublikové akce, je to největší účast členů jednoho spolku.

Výzva pejskařům

Nepouštějte volně psy do přírody, polí, remízků a kolem potoků. Neničte novou generaci drobné zvěře – zajíců, bažantů, divokých kachen, drobného ptactva všeho druhu a srnčí zvěře. V prvním čtvrtletí letošního roku byly v Hrabové strženy psy již dva kusy dospělé srnčí zvěře.

Jeden z podzimních hrabovských honů

Dne 26. listopadu 2016 proběhl jeden z podzimních hrabovských honů na drobnou zvěř organizovaný místním Mysliveckým spolkem Hrabová.

Ochrana hnízdicí zvěře v travnatých porostech

Myslivecký spolek Ostrava – Hrabová upozorňuje vlastníky, popřípadě nájemce honebních pozemků a vlastníky mechanizačních prostředků, na povinnost stanovenou § 10 odst. 3 zákona č. 449/2001, o myslivosti:

[email protected] [email protected]