Zastupitelstvo

(VIDEO) Přímý přenos z jednání zastupitelstva (20.10. 2021)

Zasedání Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová se koná ve středu 20.10. 2021 v 16.00 hodin v jídelně ZŠ Paskovská 46, Ostrava-Hrabová. Přímý přenos z jednání bude vysílán prostřednictvím Youtube.

(VIDEO) Záznam: Zasedání Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová – 16.9. 2021

Záznam z jednání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, které se konalo mimo předem stanovený termín (původně 22.9. 2021) a netradičně ve čtvrtek 16.9. 2021 v 16.00 hodin. Materiály k jednotlivým bodům a odkaz na záznam jsou níže v článku:

Kanalizace: Starosta obdržel dopis od náměstkyně Bajgarové

Vyžádal jsem si níže uvedenou odpověď náměstkyně primátora Mgr. Zuzany Bajgarové, která reaguje na snahu MOb Ostrava-Hrabová přimět město Ostrava o financování výstavby kanalizace z externích zdrojů.

Jednání zastupitelstva – 22.6. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná v pondělí 22.6. 2020 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

(FOTO) Posečení trávy v příkopech na ulici Paskovská

Občan pan Janušík se na jednání zastupitelstva dne 20.5. 2020 dotázal na sečení příkop na ul. Paskovská. Starosta I. Trávníček sdělil, že je to provozní věc, obrátit se na tajemníka nebo referentku stavebního odboru. Vedoucí odboru stavebního Ing. Faicová řekla, že ul. Paskovská je ve vlastnictví Ostravských komunikací, oni tomají sekat, proto je nutno se obrátit na ně [1].

Jednání zastupitelstva – 20.5. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 20.5. 2020 v 17.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Pozvání na 13. zasedání ZMOb Hrabová – 20.5. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 20.5. 2020 v 17.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Jednání zastupitelstva – 6.5. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 6.5. 2020 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Pozvání na 12. zasedání ZMOb Hrabová – 6.5. 2020

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve středu 6.5. 2020 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Zrušení 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová – 19.3. 2020

Informuji, že původně plánované 12. zasedání ZMOb dne 19.3. 2020 se usnesením Rady MOb Hrabová ze dne 18.3. 2020 ruší.

[email protected] [email protected]