Zastupitelstvo

Pozvání na 10. zasedání ZMOb Hrabová – 16.12. 2019

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná v pondělí 16.12. 2019 v 16.00 v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Milan Slíva: Návrh bodu jednání zastupitelstva

V souladu s § 82 písmeno a) a § 94 odstavec 1 zákona 128/2000 Sb, Zákon o obcích, předkládám pro nejbližší nadcházející jednání zastupitelstva návrh úpravy jednacích řádů výborů, obsažený v příloze tohoto emailu a předkládám návrh usnesení, který je také součástí příloh tohoto emailu, a který souvisí s předkládaným návrhem.

znak

Víte jaký má plat starosta v Hrabové a jaké odměny berou radní či zastupitelé?

Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva městského obvodu Hrabová s účinností od 1.1. 2019 stanovili v níže uvedené výši zastupitelé svým usnesením dne 17.12. 2018:

Realizační dokumentace přístavby kulturního sálu v Hrabové

Je to již více než dva roky, co se aktivně veřejně začalo diskutovat o přístavbě kulturního sálu k budově úřadu v Hrabové. Zatím není jasné, kde vedení obce na kulturní sál sežene peníze (25 mil. korun včetně DPH, viz níže), protože aktuálně musí najít v rozpočtu peníze novou školku (80 mil. korun).

(Aktualizováno) Pozvání na 9. zasedání ZMOb Hrabová – 31.10. 2019

(Aktualizováno 23.10. 2019, doplněn bod do programu) Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná ve čtvrtek 31.10. 2019 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová.

Pozvání na 8. zasedání ZMOb Hrabová – 7.10. 2019

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná v pondělí 7.10. 2019 v 18.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová

Žádost o svolání mimořádného zastupitelstva

Vážený pane starosto, Igore. Získal jsem souhlas od několika zastupitelů a prosíme o svolání mimořádného zastupitelstva.

Materiály k jednání zastupitelstva – 16.9. 2019

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová se koná v pondělí 16.9. 2019 v 16.00 hodin v zasedací místnosti budovy Úřadu městského obvodu Hrabová, Bažanova 174/4, Ostrava-Hrabová

Zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu [5b]

V dnešním dalším pokračování popíšu získané informace, které se týkají řešení neúnosné situace na Paskovské ulici – informace o dopravní intenzitě. Nikdo nikdy v novodobé historii Hrabové tyto statistické údaje (z různých zdrojů) nesesbíral a nezveřejnil.

Zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu [5a]

Naši zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu, aby společně začali řešit dlouhodobé problémy s dopravou v Hrabové. V dnešním pokračování popíšu získané informace, které se týkají řešení neúnosné situace na Paskovské ulici. Jelikož se však jedná o informace získané spíše PO JEDNÁNÍ a je jich hodně, dovolím si tento bod rozdělit do několika článků.

Zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu [4]

Naši zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu, aby společně začali řešit dlouhodobé problémy s dopravou v Hrabové. Jelikož z jednání neexistuje nahrávka a ani nikdo nepořizoval zápis, dovolím si vše shrnout dle svých poznámek.

Zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu [3]

Naši zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu, aby společně začali řešit dlouhodobé problémy s dopravou v Hrabové. Jelikož z jednání neexistuje nahrávka a ani nikdo nepořizoval zápis, dovolím si vše shrnout dle svých poznámek.

Zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu [2]

Jak jsem již avizoval v předchozím článku, naši zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu, aby společně začali řešit dlouhodobé problémy s dopravou v Hrabové. Jelikož z jednání neexistuje nahrávka a ani nikdo nepořizoval zápis, dovolím si vše shrnout dle svých poznámek.

Zastupitelé se sešli s náměstkem hejtmana pro dopravu

Všichni dobře ví, jaké problémy má Hrabová s dopravou… Na jedné straně se k nám line hluk z Místecké, na druhé straně se tvoří a ještě dlouhou dobu budou tvořit kolony (u Shellky), nová prodloužená Mostní rozsekla naší obec na půl a odřízla nás od přírody a že se citelně uleví Paskovské, věří asi málo kdo.

Neveřejná debata hrabovských zastupitelů s náměstkem hejtmana pro dopravu

Starosta Igor Trávníček na základě přání zastupitelů (Kelnarová, Ospalíková, Skalský) oslovil náměstka hejtmana pro dopravu, aby přijel za námi do Hrabové řešit místní problematiku v dopravě. Pan Unucka nás navštíví již příští týden v pondělí 29.7. 2019 a jsem si jistý, že naše zastupitelstvo ho požádá o pomoc s řešením: