Příspěvek se štítkem: "Hrabovane"

Vladimír Slavík: Volební program SNK Hrabované II

Jsem velmi spokojen s níže uvedenou odpovědí Milana Slívy. Hrabované prokázali, že mají ve svém týmu schopné občany. Alespoň argumentačně. Pokud vyhrají volby a realizují svůj volební program, má naše obec šanci na výrazné a všestranné zlepšení současného stavu.

Hrabované děkují za důvěru!

Jak jsme psali v článku z 10. června letošního roku sbírali nezávislí kandidáti, kteří se rozhodli nesedět se založenýma rukama a nabídnout své služby občanům Hrabová, podpisy, aby se mohli zúčastnit letošních komunálních voleb. Bylo nutné nasbírat 276 podpisů hrabovských občanů, kteří se mohou zúčastnit letošních komunálních voleb. Tento počet jsme výrazně překročili a občané nás podpořili 358 podpisy na petici podporující kandidaturu.

Hrabované sbírají podpisy pro podzimní volby roku 2022

Hrabované by se chtěli opět ucházet o Vaši důvěru v nadcházejících komunálních volbách, které proběhnou 23. a 24. září 2022. Abychom mohli k volbám vůbec jít, musíme dle volebního zákona, jako sdružení nezávislých kandidátů, nasbírat podpisy voličů, a to v počtu odpovídajícím 7% počtu všech občanů Hrabové.

Hrabované děkují!

Není to tak dávno, co se duchovní otec jednoho volebního subjektu, který se bude letos v komunálních volbách také ucházet o Vaší přízeň, napsal: „V prvém případě by bylo nezbytné získat pro tento záměr podpisy nejméně 210 občanů Hrabové s volebním právem. Tato cesta se nám jevila jako nereálná. Občané Hrabové po mnohaleté stagnaci místního veřejného politického života nemají ještě stále o komunální politiku takový […]

Hrabované sbírají podpisy pro podzimní volby

Hrabované (sdružení nezávislých kandidátů) začali sbírat podpisy občanů naší obce, aby se mohli zúčastnit podzimních voleb do zastupitelstev obcí.

[email protected] [email protected]