Komise výstavby: zápis z jednání

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie
Rady městského obvodu Hrabová dne 15. 12. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení:

 1. Komise zvolila místopředsedou Ing. Chlupatého.
 2. Komise doporučuje RMOb, aby ve spolupráci s městským obvodem N. Bělá zajistila měření škodlivých látek v průmyslové zóně (ITT, Brembo, ……) a následně požadovala odstranění zdraví škodlivých a zapáchajících zplodin.
 3. Komise podporuje realizaci Prodloužené Mostní I v co nejkratším termínu.
 4. Komise doporučuje RMOb, aby požádala MP a PČR o častější kontrolu průjezdu kamiónů včetně měření rychlosti vozidel na ul. Paskovské.
 5. Komise doporučuje RMOb, aby bylo urgováno vybudování protihlukové zdi po východní straně ul. Místecké a v oblasti Žižkova též po západní straně ul. Místecké.
 6. Komise doporučuje RMOb, aby iniciovala rozšíření sjezdu z ul. Místecké od centra na dva jízdní pruhy a zřízení samostatného odbočovacího pásu směrem na střed Hrabové v místě kruhového objezdu s cílem odstranit zácpy na vjezdu na kruhový objezd u Makra.
 7. Komise bere na vědomí informaci o stavu přípravy chodníku na jižním konci ul. Paskovské od ul. Kolumbovy po ul. Slínovou.
 8. Komise upozorňuje na potřebu vyčištění příkopy ul. Krmelínské na jižním okraji vozovky.
 9. Komise doporučuje RMOb nesouhlasit s přeložkou vodovodu do vozovky ul. Bažanovy či jejího okraje dle žádosti p. Svatopluka Petra.
 10. Komise doporučuje RMOb požadovat po zhotovitelích 4. etapy kanalizace také opravu povrchu ul. K Pilíkům a dalších poškozených komunikací, ke kterým došlo při budování kanalizace.
 11. Komise doporučuje RMOb vybudování cyklostezky od ul. Na Rovince směrem na N. Bělou.
 12. Komise doporučuje RMOb rozšíření parkoviště u kostela po jižní straně a dokončení provizorního parkoviště po severní straně ul. Jestřábského.
 13. Komise doporučuje RMOb prodloužení chodníku podél ul. Bažanovy od ÚMOb Hrabová až k obchodu Kvítko.

Zapsal: Dvořák

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]