Kontrolní výbor v roce 2015

Kontrolní výbor v minulém volebním období (2010-2014) řešil několik stížností a další neodkladné věci související s prací úřadu.

Jako svou prioritu si kontrolní výbor stanovil zákaz vjezdu kamionů nad 12 tun v úseku křižovatky Kohoutek a Mostní v obou směrech. Byla navázána úzká osobní spolupráce s Dopravním inspektorátem. Jeho vedoucí se několikrát osobně zúčastnil jednání u starosty a bylo přislíbeno měření rychlosti a kontrola kamionů 2x měsíčně po dobu tří let v obci. Tento slib dopravka dodržela a dodávala k rukám starosty 2x ročně výčet přestupků a porušení dopravních předpisů. Spolupráce s dopravkou pokračuje i v dalším volebním období.
Druhou ožehavou otázkou se stalo zneprůjezdnění ulice Domovské v úseku K Nadjezdu a Bažanova pro osobní vozidla. Původně cyklostezka byla okleštěna výstavbou domů na Domovské a dvou řad domů v ulici K Nadjezdu. Tím se zvýšil provoz osobních aut na ulici Perunova, Domovská a K Nadjezdu. Po dvouletém jednání byla opravena ulice K Nadjezdu a provoz k těmto domům byl nařízen okolo hřbitova právě po ulici k Nadjezdu. Stavebníci nařízení nedbali a těžká nákladní auta dokonale zdemolovala zatáčku Domovská – Perunova. Zatáčka byla 2x opravena a v současné době je stav nejhorší ze všech.
Projevil se další nešvar a to projíždění osobních aut od ulice K Nadjezdu po Domovské s odbočkou ke hřbitovu (ul. Bažanova). Předseda kontrolního výboru několikrát žádal starostu, radu a komisi výstavby, dopravy a ekologie o stanovení zábran na Domovské od ulice Perunova po ulici Jestřábského. Vše bylo projednáno a doporučeno magistrátním zmocněncem pro cyklostezky. Úřad městského obvodu svými malichernými argumenty toto doporučení smetl ze stolu a auta se po Domovské prohánějí dál. Byly několikrát měřeny průjezdy vozidel v inkriminované zóně a ze strany úřadu nám bylo sděleno, že 4 vozidla za den v zákazu není žádný problém. Asi se čeká, až někdo někoho srazí z kola nebo přejede dítě. Toto prohánění vozidel vadí i pracovníkům v domě údržby městského obvodu (dům zahrádkářů).
Nový kontrolní výbor, jehož jsem opět členem, má stejné problémy jako minulý. Řidiči kamionů mají novou techniku průjezdu a to v 7 hodin ráno a v 15-16 hod. odpoledne, kdy nikdo neměří. Dokonce jsou tak drzí, že zaberou ráno celé parkoviště u Hrušky a jdou si koupit svačinku, motor auta běží kvůli klimatizaci kabiny. Výmluvy jsou ze strany řidičů stále stejné – drahé objezdy, špatně čitelné (malé) značky a v neposlední řadě navigace. Dopravní předpisy jim nic neříkají. Asi se opět čeká na zázrak nebo přejetí školáků. Městská policie nemůže kamiony zastavit, protože ovládá semafor u školy na přechodu.
JUDr. Jan Skopal
Štítky:

3 Komentáře

 1. Miroslav Houžvička říká:

  citace:Předseda kontrolního výboru několikrát žádal starostu, radu a komisi výstavby, dopravy a ekologie o stanovení zábran na Domovské od ulice Perunova po ulici Jestřábského. Vše bylo projednáno a doporučeno magistrátním zmocněncem pro cyklostezky. Úřad městského obvodu svými malichernými argumenty toto doporučení smetl ze stolu a auta se po Domovské prohánějí dál. Byly několikrát měřeny průjezdy vozidel v inkriminované zóně a ze strany úřadu nám bylo sděleno, že 4 vozidla za den v zákazu není žádný problém.
  Pro p. starostu a další nic není velký problém, hlavně aby to někdo jiný vyřešil…”Nezatěžujte nás-máme problémy sami se sebou”. Myslím, že občané už konečně poznávají holou skutečnost…

 2. Stanislav Holis říká:

  Možná by existovalo řešení v instalaci podobných sloupků na odbočku z ul. Domovská – ul. K Nadjezdu těm, které redukují vjezd do průmyslové zóny ve směru z ulice Jezdiště.

  Doplnění sloupku zabraňujícího vjezdu po ul. Bažanove ze směru od hřbitova se mi jeví jako smysluplný, mohl by být i podobný tomu, který už na křižovatce Bažanova – Domovská je instalován.

  Sloupek na křížení ulic Domovská – Jestřábského by taky neodporoval zdravému rozumu.

  Výstavba na ul. K Nadjezdu podle všeho finišuje, takže by existovala možnost dočasného uzavření vjezdu hned u hřbitova a tím by se omezilo skládkování u Místecké.

  Tiráci u Hrušky, pokud jezdí z nebo do firmy v Hrabové, ty asi postihovat nepůjde a ty ostatní “zbloudilce” mohlo řešit vyfocením úsekové měření rychlosti, které je zatím na mrtvém bodě.

 3. Jan Dvořák říká:

  Pan Skopal se problematice jízdy aut po cyklostezce věnuje delší dobu a zcela nepochybně je jeho snaha správná. Předložil obvodu již několik variant, z nichž poslední spočívala jen v jednom jediném sloupku na Domovské mezi Bažanovou a Jestřábského, který by řešil základní problém, ale ani to v radě neprošlo pro odpor starosty a jeho ODS, přičemž proti návrhu pana Skopala tam tehdy vystupoval i pan Pospěch, ač toto již dříve měla ČSSD (jejímž byl tehdy členem) ve svém volebním programu.

[email protected] [email protected]