Vladimír Slavík: Kontrolní výbor porušuje svůj jednací řád

Tento výbor patří právem mezi nejvýznamnější orgány Zastupitelstva. Má za povinnost mimo jiné  kontrolovat plnění usnesení  zastupitelstva a rady obce. Vedle finančního výboru je jeho zřízení povinné.

S tím zdejším kontrolním výborem byly od počátku jeho činnosti v roce 2018 problémy. Proto byl zastupitelstvem dne 28.4. 2021 odvolán a zvolen nový ve složení:

  • Předseda: MUDr. Rostislav Gromnica Ph.D.
  • Členové:
    • JUDr. Jan Skopal,
    • Ing. Dalibor Hrabec,
    • Ing. Jiří Kubečka,
    • Ing. Miroslav Poláček.

Kontrolní  výbor  v novém složení se poprvé  sešel brzy po svém zvolení  dne 13.5. 2021.  Z jednání byl pořízen zápis s usnesením a oba dokumenty byly  zveřejněny na webových stránkách MOb Hrabová. Od té doby však nejsou o jeho činnosti žádné informace.

Nikomu nevadí, že se tím porušil jednací řád kontrolního výboru, kde je napsáno, že pokud je výbor nečinný déle jak 3 měsíce, je povinností místopředsedy výboru tuto skutečnost oznámit starostovi obce.

Obávám se, že členové kontrolního výboru o existenci tohoto jednacího řádu vůbec nevědí! Svědčí o tom skutečnost, že na květnovém zasedání nebylo o důležité funkci místopředsedy vůbec jednáno! Takže osoba, která by měla starostu informovat o  nečinnosti výboru, neexistuje. Ale tento Jednací řád kontrolního výboru byl schválen zastupitelstvem dne 16.9. 2019 (viz usnesení č. 7/87) a nebyl nikdy zrušen.

Vznikla tak paradoxní situace: Výbor, který má kontrolovat, jak se plní všechna usnesení zastupitelstva, porušuje usnesení, které má řešit jeho nečinnost.

Tím jsme v Hrabové překonali i pověstný Kocourkov.

Ještě mě napadá následující možnost. Kontrolní výbor  se po svém zvolení již několikrát sešel, ale pan tajemník na webových stránkách MOb nezveřejnil příslušné usnesení. Ani tuto alternativu nelze vyloučit.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]