Je současný kontrolní výbor opravdu nezávislý?

Základní poslání kontrolního výboru je kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, a také soulad těchto usnesení s platnou legislativou. Ze zákona nemohou být členy kontrolního výboru starosta a místostarosta. Což je logické, jelikož je nutné, aby kontrolní výbor tvořily osoby nejen odborně zdatné, ale zejména osoby, které s těmi, které mají kontrolovat „netáhnou za jeden provaz“. Bývá často nepsaným pravidlem, že se vedení kontrolního výboru přenechává opozici, u níž je předpoklad, že má zájem kontrolu provádět co nejbedlivěji.

Od počátku tohoto volebního období prováděl kontrolní výbor svou činnost opravdu bedlivě a aktivně, alespoň jak mohu jako jeho bývalý člen posoudit. V době, když jsem již v kontrolním výboru nebyl, tato činnost byla „ohodnocena“ jeho odvoláním a výměnou za nové členy. Tito noví členové působili na první pohled nezávislým dojmem – předsedou MUDr. Gromnica, který se situoval jako opozice k současnému vedení radnice. Přijal funkci předsedy kontrolního výboru a to i přesto, že při jednom jednání zastupitelstva odmítl triviální procesní funkci s argumentem, že si na ni netroufá. Dále kontrolní výbor obsadili jeho spolukandidát za STAN Miroslav Poláček. Za veřejnost pak Ing. Dalibor Hrabec a Ing. Jiří Kubečka. Kontrolní výbor obsadil dále JUDr. Skopal, který sice kandidoval za SNK Hrabované na druhém místě, avšak pak jim vyčítal, že nebyl zvolen a dále se působení Hrabovanů neúčastnil.

Nezávislost výše uvedených členů, včetně statutu opozice předsedy kontrolního výboru, nyní vážně zpochybnila aktuálně zveřejněná kandidátka ODS pro komunální volby. Na předních místech kandidátky nalezneme nejen pseudoopozičníka Gromnicu (3. místo za současným starostou Trávníčkem a radním Dolejškou), ale také Ing. Jiřího Kubečku (4. místo) a nechybí ani Ing. Dalibor Hrabec (6. místo za synem předsedy kontrolního výboru, který je nominován jako pátý).

V tomto světle dostává aura nezávislosti kontrolního výboru vážné trhliny, obzvláště, když se dle zápisů JUDr. Skopal několika posledních jednání neúčastnil. Nelze se zbavit dojmu účelovosti změn v kontrolním výboru v roce 2021 a pachuti ze současného vedení naši samosprávy.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]