Zápis z jednání kontrolního výboru – 24.11. 2015

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 24.11.2015

Přítomni: Bedřich Chlupatý, Jan Skopal, Jan Šumbera, Jiří Strniště, Rostislav Naď – částečně

1. Podnět k porušování zákona o kronikách obcí
Kontrolní výbor se zabýval podnětem na porušování zákona č. 132/2006 Sb. §3, který stanovuje provést zápis do kroniky nejméně jedenkrát za kalendářní rok.

Kontrolní výbor obdržel následující informace:

 • V červenci roku 2014 byl předán panem Michalkovičem koncept zápisu za rok 2013 na ÚMOb. Po úmrtí zapisovatelky paní Ireny Polanské, byla vyhledána náhrada na ruční zapisování do kroniky paní Markéta Orkáčová. Koncept ji byl předán v roce 2015 a v současné době vyhotovuje zápis do kroniky.
 • V červenci 2015 byl předán na ÚMOb koncept zápisu za rok 2014. V současné době je k dispozici pro přepsání do kroniky, které bude následovat po dokončení zápisu za rok 2013.

Vzhledem k obecnému znění zákona ve věci rozhodování o zápisu do obecní kroniky, pověřil kontrolní výbor starostu, aby rada obce rozhodla, zda bude do budoucna o zápisu do kroniky obce rozhodovat pouze Letopisecká komise nebo Rada MOb Hrabová.

Kontrolní výbor rovněž přihlédl k tomu, že je kronika obce stále psána ručně a doporučuje, aby byly schválené koncepty zápisů (v tomto případě roky 2013, 2014 a roky následující) zveřejňovány na webu obce a byly tak občanům přístupny již před fyzickým přepsáním do kroniky obce, které je časově náročné.

2. Podnět – černé skládky

Kontrolní výbor se dále zabýval podnětem k likvidaci černých skládek a k tomuto obdržel následující informaci:

 • v průběhu měsíce prosince 2015 ÚMOb Hrabová plánuje přistavení kontejnerů a následnou likvidaci nahlášených černých skládek na území MOb Hrabová.

Kontrolní výbor vyzval ÚMOb Hrabová k řešení odstranění obytného přívěsu – provozovny občerstvení, který již neplní svou funkci a je postupně rozebírán a v místě vzniká černá skládka. Tento přívěs stojí v prostoru parkoviště u tzv. Vratimovského mostu u řeky Ostravice. Dále Kontrolní výbor doporučuje stálé účtování poplatku za zábor veřejného prostranství „provozovateli“ občerstvení. Dle vyjádření tajemníka úřadu byl již provozovatel několikrát vyzván k odstranění přívěsu, doposud tak však neučinil.

3. Stav dětského hřiště u školy ZŠ Paskovská

Kontrolní výbor požádal Odbor stavebně správní o informaci k aktuálnímu stavu tohoto hřiště a informace, jaké kroky jsou podnikány k odstranění nahlášených závad a v jakém časovém horizontu je plánováno odstranění těchto závad. Vyjádření je následující. V současné době je hřiště pro veřejnost na zimní období uzavřené a zakonzervované. Všechny závady jsou evidovány a na jaře, před znovuotevřením hřiště, budou opraveny.

Zapsal: Jan Šumbera

Štítky: , ,

2 Komentáře

 1. Martin Slepička říká:

  Mé založení mne nutí se vyjádřit k bodu č. 1. Zákon o kronikách obcí hovoří jasně: “Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.”

  Musím být i kritický ke členům výboru, ačkoli je pokládám za relativně schopné a na svém místě. Nyní má finišovat zápis za rok 2015, ne za rok 2013. Kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Hrabová má zjednat nápravu, nikoli konstatovat závadný stav.

  Kronika má být v pořádku každý kalendářní rok. Z historického hlediska jsou tyto zápisy neobjektivní, závadné, dochází ke zkreslení zapisovaných informací. Také by se dalo v dnešní době polemizovat o účelnosti ručního zapisování do kroniky, vyjma úhlednosti, pokud dochází k prodlevě téměř tří let.

  Lidská paměť si dobře pamatuje události staré pouze několik dní, maximálně týdne. Je s podivem, že koncept zápisů za rok 2013 je odevzdán p. Michalkovičem v červenci 2014. Je s podivem, že koncept zápisů za rok 2014 je odevzdán p. Michalkovičem v červenci 2015.

  Je s podivem, že zápisy do kroniky za rok 2013 nejsou zapsány do kroniky roku 2013, a kontrolnímu výboru to nevadí. Zápisy by se měly zapisovat alespoň každý měsíc, jinak jsou historicky nevěrohodné. O některých členech letopisecké komise a jejich angažovanosti za dob totalitního režimu se raději nechci vyjadřovat…

  O další nesrovnalostech jen krátce: “obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu; zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok; rozhoduje obec (nejvyšším orgánem, voleným přímo občany obce, je zastupitelstvo obce); do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře.” Nic z toho dle mých i zákulisních informací vždy či občas nefunguje a neplatí.

  • Radomír Orkáč říká:

   Marto, ac se muzu pod tvuj prispevek jinak podepsat, mas tam jednu nepresnost – “Kontrolní výbor Zastupitelstva městského obvodu Hrabová má zjednat nápravu, nikoli konstatovat závadný stav”.

   Kontrolni vybor muze skutecne jen konstatovat a zadat, ale uz nemuze sjednat a ci dokonce zjednat napravu.

   Jinak je to tak jak pises a je to velka skoda.

   Proto jsem se ostatne ptal na Zastupitelstvu na zverejnovani kroniky.

   Pokud bude starosta odvolan, pak se urcite bude hledat novy predseda letopisecke komise;-)

[email protected] [email protected]