Příspěvek se štítkem: "zápis kontrolního výboru"

Zápis z jednání kontrolního výboru – 12.2. 2021

Chtěl bych připomenout, že kontrolní výbor stále hledá mezi občany zájemce o členství, pište mi na [email protected]. Zatím se mi přihlásilo několik zájemců, někteří mi však nedali souhlas se zveřejněním jejich jména. Souhlas se zveřejněním mi dali tito občané/zájemci (Ing. Jiří Kubečka a Jindřich Werner). Pro inspiraci níže uvádím zápis z našeho posledního jednání.

znak

Finanční a kontrolní výbor: Dotazy k přípravě stavby mateřské školy II

Chybou v procesu předkládání dokumentace přišel náš obvod o možnost získání 85% dotace z částky 52 mil. Kč, tj. cca 44 mil. Kč. Za což je někdo zodpovědný a je nutné požadovat náhradu škody. Členové finančního a kontrolního výboru sestavili na základě svých původních dotazů a odpovědí starosty Igora Trávníčka své hodnocení a další dotazy k přípravě stavby mateřské školy.

Finanční a kontrolní výbor: Dotazy k přípravě stavby mateřské školy I

Předseda finančního výboru Ing. Bohumil Rundt požádal dne 6.5. 2020 na jednání zastupitelstva vedení obce, aby se vyjádřilo k následujícím otázkám, které se týkají přípravy stavby mateřské školy (administrátor dotace, veřejná zakázka, nevysvětlené odchylky od projekční ceny, atd.).

Zápis z jednání kontrolního výboru – 20.4. 2020

Kontrolní výbor se domnívá, že starosta porušil zákon o obcích, když sice jednání zastupitelstva svolal, ale jednání zastupitelstva se nekonalo do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena.

Zápis z jednání kontrolního výboru – 17.1. 2020

Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová Datum jednání: 17.1. 2020

znak

Zápis z jednání finančního a kontrolního – 13.12. 2019

Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová Datum jednání: 13. 12. 2019

Zápis z jednání kontrolního výboru – 25.9. 2017

Zápis z jednání Kontrolního výboru MOb Hrabová dne 25.9. 2017 k dopisu p. Karla Navrátila „Odvolání proti usnesení rady č. 72/1630 ze dne 2.8. 2017“ ze dne 12.9.2017.

znak

Zápis z jednání kontrolního výboru – 24.5. 2017

Kontrolní výbor se zabýval jak otázkami technického charakteru, tak otázkami z oblasti účetnictví, smluv a pohledávek.

Zápis z jednání kontrolního výboru – 24.11. 2015

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 24.11.2015

znak

Zápis z jednání kontrolního výboru – 5.8. 2015

Kontrolní výbor se dne 5.8. 2015 zabýval podněty jak občanů tak vlastními:

[email protected] [email protected]