Zápis z jednání kontrolního výboru – 25.9. 2017

Zápis z jednání Kontrolního výboru MOb Hrabová dne 25.9. 2017 k dopisu p. Karla Navrátila „Odvolání proti usnesení rady č. 72/1630 ze dne 2.8. 2017“ ze dne 12.9.2017.

Přítomni: Ing. Bedřich Chlupatý, Mgr. Jan Šumbera, JUDr. Jan Skopal, pí. Renáta Moskalová, nájemník p. Karel Navrátil – přít. u prohlídky domu.

Předmětný dopis se týká nesouhlasu nájemníků s rozhodnutím Rady o nesnížení nájmu, který nájemníci požadovali s ohledem na technický stav obytného domu Příborská 15/484, na který dlouhodobě poukazují a žádají sjednání nápravy.

 • odvodnění domu
 • síta (mříže) do sklepních oken
 • zateplení domu
 • opravu poškozeného chodníku před domem
 • zateplení štítové zdi
 • informaci, kolik ÚMOb zaplatil za odvodnění a chodník za domem
 • požadavek na prořezání stromů na západní straně

Při jednání na „byťáku“ s paní Moskalovou bylo objasněno provedení odvodnění domu a vybudování nového chodníku u domu. Členové Kont. výboru byli informováni o předání informací o nákladech na opravy odvodnění a chodníku panu Navrátilovi. Dále o objednávce na mříže (síta) do všech sklepních oken pro možnost větrání sklepních prostor bez obav z vykrádání sklepů. (Usnesení Rady č.75/1688 z 6.9.2017.)

Kontrola na místě:

 • Chodník na severní straně je chráněn zvýšeným obrubníkem proti stékání vody z okolního terénu, který je výše než chodník a v současnosti na něm stojí voda. Dle informace pana Navrátila a zaslaných fotografií, bylo odvodnění domu provedeno nedostatečně. Odvodnění u základů je položeno výše než je hladina spodní vody. Dle sdělení paní Moskalové, vodu není kam odvést.
 • Sklepy ve spodní části jsou vlhké, nevětrané a nejsou řádně vyklízeny (sklepní okna jsou trvale zavřena). Bez větrání nemůže dojít ke snížení vlhkosti.
 • Zateplení domu (štítové stěny) bude možné až po snížení vlhkosti zdi sklepních.
 • Chodník před vchodem na jižní straně je ve dvou místech poškozen. Je pokleslých několik zámkových dlaždic u schodu – nutná malá oprava.
 • Stromy na západní straně jsou značně vzrostlé a jejich prořezání se jeví jako vhodné (po posouzení odborníkem).
 • Byla dohodnuta oprava chodníku před hlavním vstupem do domu, kde byly uvolněny části zámkové dlažby nebo některé dlaždice zcela chyběly.
 • Po uskutečnění opatření – instalace sít, uklizení sklepa a jeho větrání bude situace i nadále v horizontu cca ½ roku monitorována, zda dochází ke zlepšení stavu.

Poznámka: Na dotaz na p. Navrátila „co se sušáky prádla“ sdělil, že je nikdo nepoužívá a jsou tam zbytečné. (Jsou vidět v pozadí na foto–oprava ventilu plynu(2). JPG, P1100531 JPG.

Fotografie jsou na Flickru obce:

Příloha zápisu kontrolního výboru, září 2017

S ohledem na zjištěné skutečnosti, členové K. výboru nemají k bytové techničce pí. Moskalové zásadních výhrad k její nečinnosti, jak uvádí p. Navrátil. Jedná se o starší domy z období 2. světové války, které se postupně opravují.

Kontrolní výbor doporučuje reklamovat provedené odvodnění domu u zhotovitele, případně odborné posouzení odvodnění zadat odborné firmě. Taktéž bude vhodné odborné posouzení žádaného prořezání stromů ke snížení jejich stínění předmětného bytového domu.

Výši nájemného doporučuje revidovat a upravit podle vybavenosti bytů a zateplení jednotlivých domů s přihlédnutím na skutečnost, že nájemné v Hrabové je jedno z nejnižších v Ostravě.

(Odstranit poškozené a nadbytečné sušáky prádla.)

Zapsal: Bedřich Chlupatý
V příloze – foto p. Navrátila – 9x
Co: přítomni + Ing. Jan Socha, Ing. Jana Faicová

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]