Zápis z jednání kontrolního výboru – 24.5. 2017

Kontrolní výbor se zabýval jak otázkami technického charakteru, tak otázkami z oblasti účetnictví, smluv a pohledávek.

Přítomni: Renáta Moskalová, Lucie Slívová, Jan Skopal, Jan Šumbera, Bedřich Chlupatý – částečně.

Technické otázky:

 • Probíhá průběžná kontrola bytů dle potřeb nájemníků.
 • Opravy a rekonstrukce probíhají průběžně, dle potřeby není stanoven plán oprav a jmenovitých akcí.
 • V rámci tzv. šetření, dochází ke špatnému vytápění bytů a následnému vzniku vlhkosti a vzniku plísní v bytech.
 • Momentálně je zhruba 80% bytů vybaveno etážovým topením na plyn.
 • Kontrolní výbor se seznámil se situací po požáru na adrese V. Huga 4.

Závěry a návrhy Kontrolního výboru k technickým otázkám:

 • Kontrolní výbor pozitivně hodnotí přístup p. Moskalové k běžným „denním úkonům“ v rámci správy bytového fondu, ale např. i řešení situace po požáru na V. Huga 4 tak.
 • Kontrolní výbor shledává vhodným sestavení dlouhodobého plánu jmenovitých akcí a rekonstrukcí bytového fondu, vždy minimálně s jednoročním výhledem.
 • Kontrolní výbor považuje za nutnou elektronizaci veškerých dat (pasporty, zařizovací předměty), která byla převzata od agentury CITY v „papírové“ podobě.
 • Kontrolní výbor navrhuje dále průběžně pokračovat se zaváděním etážového topení, tam kde jsou byty vytápěny gamaty. Není potřeba řešit napojení na dálkové vytápění.
 • Z iniciativy p. Moskalové byla dohodnuta pracovní schůzka se zástupcem kontrolního výboru Janem Šumberou.

Pohledávky a smlouvy:

 • Pohledávky k 30.4.2017 činí 1 537 247,- kdy přes 1 000 000,- činí staré pohledávky (před převzetím bytového fondu – neřešené pohledávky ze strany CITY, neřešená dědická řízení ze strany CITY apod.).
 • S pohledávkami je systematicky pracováno.
 • Zaměstnanci správy bytového fondu doporučují zavedení jistoty před uzavřením nájemní smlouvy, snížení rizika pohledávek.
 • U nově pronajímaných obecních bytů je stále hrazeno „původní regulované nájemné“ přes dřívější doporučení Kontrolního výboru.
 • Vyúčtování za rok 2016 proběhlo v řádném termínu.
 • Závěry a doporučení kontrolního výboru ve věci pohledávek a smluv:
 • Dopracovat směrnici pro vymáhání pohledávek.
 • Zavést jistotu ve výši min. dvojnásobku nájemného včetně služeb u nově pronajímaných bytů, případně u prodlužování nájmů, kdy byl nájemce upomínán za nezaplacení nájemného.
 • Při uzavírání nových nájemních smluv v opravených bytech zvýšit nájem min. na úroveň v místě obvyklého nájmu – momentálně 71,- / m2.
 • Vyčíslit škody (vymahatelné), které vznikly nečinností agentury CITY v oblasti vymáhání pohledávek a tuto částku následně po agentuře CITY zpětně vymáhat.

Zapsal: Jan Šumbera

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]