Zápis z jednání komise výstavby – 2.6.2016

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie
Rady městského obvodu Hrabová dne 2. 6. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení:

  1. Komise doporučuje RMOb instalaci měřiče rychlosti na ul. Krmelínské u objektu Allstar ve směru od Benziny a doporučuje projednat s PČR jeho konkrétní umístění a provádění kontrol rychlosti v tomto úseku.
  2. Komise doporučuje RMOb urgovat u ŘSD protihlukovou ochranu podél východní strany Místecké a požadovat i vybudování protihlukové zdi podél západní strany Místecké od pneuservisu po nadjezd nad ul. Prodlouženou.
  3. Komise doporučuje RMOb zadat zpracování návrhu řešení koryta Zyfu od ul. Krmelínské po počátek zatrubnění s cílem zlepšení odtoku vody odstraněním tůněk a zabránění přístupu nepřizpůsobivých osob do tohoto prostoru.
  4. Komise doporučuje ÚMO prověřit, zda po ukončení činnosti Dolu Paskov nehrozí zánik vodních nádrží Pilíky.
  5. Komise doporučuje RMOb odstranit nebo opravit (na základě vyjádření ZŠ) sloupky s řetězem před ZŠ a doplnit odpadkové koše v prostoru před ZŠ.
  6. Komise doporučuje RMOb upravit povrch dětského hřiště u kotelny podobně jako u hřiště u domu V. Huga 23.
  7. Komise doporučuje ÚMO prověřit u vlastníků pozemků možnost zřízení turistické trasy sjízdné pro cyklisty od ul. K Pilíkům po hrázi Pilíků k Mitrovicím (1 člen se zdržel hlasování)
  8. Komise doporučuje RMOb opravu krajnice na východní straně ul. Krmelínské v úseku od Autolaros po Allstar.

Zapsal: Dvořák

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]