Zápis z jednání komise výstavby – 25.10.2016

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie
Rady městského obvodu Hrabová dne 25. 10. 2016

Přítomni: dle prezenční listiny
Usnesení:

Komise doporučuje prověřit u vlastníka pozemku možnost využití části pozemku parc. č. 843/1 pro parkování dodávek. (1 člen se zdržel hlasování)

Komise žádá ÚMO o prověření alternativních umístění parkovacích stání na Šídlovci vycházejících z podnětů občanů. Po prověření se komise bude problematikou parkování na Šídlovci zabývat.

Zapsal: Dvořák

Štítky:

3 Komentáře

 1. Vacbat říká:

  Pro upřesnění pro nás občany Šídlovce uvádím, že parcela č. 843/1 je plocha vedle patrových garáží s rampou (tedy přes cestu naproti posezení U Kotelny, čelo těchto garáží).
  https://www.google.cz/maps/@49.7820722,18.2763855,18z

 2. Z.K. říká:

  Dobrý den slečno Václavíková,

  kdo je prosím majitelem této plochy? Domnívám se, že obec asi ne.

 3. Jan Dvořák říká:

  Majitelem je dle našich informací SBD NH, obvod určitě ne – úřad to prověří. Je velmi jednoduché navrhnout něco postavit kdekoliv, ale je potřeba taky brát v úvahu komu pozemek patří, protože pokud se nejedná o veřejně prospěšnou stavbu, tak je to bez souhlasu vlastníka nemožné. A pak je také důležité znát, co za to vlastník bude chtít, protože se to taky může tak prodražit, že bychom za stejné peníze postavili na obecním podstatně více. Proto je nutné nejdříve znát názor vlastníka, abychom rozhodovali s péčí dobrého hospodáře, jak nám ukládá zákon.

[email protected] [email protected]