Zápis z jednání komise výstavby – 15.5.2017

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie
Rady městského obvodu Hrabová dne 15. 5. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení:

 1. Komise bere na vědomí záměr výstavby víceúčelové haly v areálu TJ Sokol a doporučuje prověřit možnost umístění parkoviště na pozemku parc. č. 1711.
 2. Komise doporučuje zpracovat studii rozšíření zasedací místnosti ÚMO na maximální možnou velikost.
 3. Komise doporučuje zpracovat projekt rekonstrukce ul. V. Huga v úseku Příborská – Paskovská s jízdními pruhy samostatně pro oba směry a parkovacím pásem bez záboru zeleně.
 4. Komise doporučuje zveřejnit záměr zjednosměrnění ul. V. Huga pro vjezd a sousedních ulic pro výjezd. (1 člen se zdržel)
 5. Komise doporučuje instalovat zákaz stání na východní polovině vozovky ul. Nešverovy. (1 člen proti, 1 člen se zdržel, 1 člen nepřítomen)
 6. Komise doporučuje na konci ul. Jezdiště instalaci výškové zábrany ve výšce 3 m a upravit dopravní značení na „Zákaz vjezdu vozidel s výškou nad 3 m“ a „Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t“. (1 člen nepřítomen)
 7. Komise souhlasí s upravenou verzí studie parkovišť na novém Šídlovci a doporučuje ji RMOb. (1 člen proti, 2 členové nepřítomni)
 8. Komise požaduje instalaci sloupku na ul. Domovské. (2 členové nepřítomni)
 9. Komise doporučuje odstranění pařezů na Šídlovci a výsadbu stromů mimo místa možných parkovacích stání. (2 členové nepřítomni)
 10. Komise doporučuje obnovu sušáků a klepačů na Šídlovci. (1 člen se zdržel, 2 členové nepřítomni)
 11. Komise doporučuje požádat o zvýšení četnosti vývozu odpadkových košů na zastávce Benzina v obou směrech. (2 členové nepřítomni)
 12. Komise doporučuje RMOb podpořit projekt revitalizace prostoru mezi Šídloveckým potokem, Ščučím a cyklostezkou k Ostravici. (2 členové nepřítomni)

Zapsal: Dvořák

Štítky:

3 Komentáře

 1. Petr Halfar říká:

  A s prodlouženou Mostní je něco nového?

 2. Jan Dvořák říká:

  Dal jsem to jako bod programu komise a již před více než dvěma týdny požádal úřad o získání informací, nicméně jsme se od paní Faicové pouze dozvěděli, že prý vybraný zhotovitel se zdráhá podepsat smlouvu, čemuž se komise akorát upřímně podivila.

[email protected] [email protected]