Kulturní sál ohrožen

Negativní dopady návrhu pana Šumbery na přesun školky, který pan starosta a pak i většina zastupitelů posvětili, bohužel pokračují. Na středu 17. 1. je totiž do rady předkládán starostou návrh i na zastavení přípravy kulturního sálu z důvodu přesunu školky.

Na rozdíl od pana Šumbery nevidím žádnou spojitost mezi objektem školky a kulturního sálu, neboť funkčně i organizačně to jsou zcela rozdílné objekty. V pondělí 15. 1. se i celá pracovní skupina pro kulturní sál shodla na tom, že příprava sálu by neměla být zastavena, pouze do doby rozhodnutí o celém prostoru je možno odložit řešení úprav okolí sálu.

Sál Hrabová potřebuje a má šanci být jedinou velkou investicí, která bude na konci tohoto volebního období připravena k realizaci aspoň ve formě územního rozhodnutí.

Jan Dvořák


Redakce Hrabová.Info se od tohoto článku distancuje. Důvodem zveřejnění je skutečnost, že se označujeme za necenzurované noviny a přestože s článkem nemusíme souhlasit, vždy se snažíme vše zveřejnit. V některých případech dáváme dotčeným možnost se před zveřejněním k článku vyjádřit. Tento případ nyní nastal a starosta dostal šanci před zveřejněním reagovat. Jeho názor mimo jiné zazněl i na besedě, kterou zorganizoval v pátek 19.1.2018.

… architekt má smlouvou daný termín pro předání dokumentace. Protože pracovní skupina stále dopřesňuje požadavky, tak ho de facto brzdí a on má docela oprávněnou obavu, že ten termín nestihne a vystaví se penalizaci za pozdní předání. Samozřejmě, že přesun školky k úřadu prodlouží přípravu realizace, ale v řádu měsíců, pár měsíců.

84/1936.) Rada městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

žádost ze dne 8. 1. 2018 zpracovatele projektových dokumentací stavby „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava – Hrabová“,

bere na vědomí

zápisy ze dvou jednání pracovní skupiny pro „Přístavbu ÚMOb pro kulturní využití“

souhlasí

se zadáním vnitřní dispozice budovy kulturního zařízení dle předloženého návrhu

a rozhodla

o pokračování projekčních prací na projektu „Přístavbu ÚMOb pro kulturní využití“ pro vydání územního rozhodnutí dle předloženého návrhu.

 

Štítky: , ,

Jeden komentář

  1. Jan Dvořák říká:

    Jen doplňuji, že článek jsem posílal již 15.1. s cílem, aby byl zveřejněn před jednáním rady, která o tom rozhodovala, protože chci aby aspoň sál byl z období “kulturní revoluce” připraven k realizaci pro další volební období. Nikoli mou vinou však článek administrátoři nezveřejnili ve chvíli, kdy byl aktuální. To, že to v radě dopadlo dobře, je zásluha především pana tajemníka a patří mu velké poděkování.

[email protected] [email protected]