Zápis z jednání komise výstavby – 27.6. 2018

Zápis z jednání Komise výstavby, dopravy a ekologie
Rady městského obvodu Hrabová dne 27. 6. 2018

Přítomni: dle prezenční listiny

Usnesení:

1. Komise doporučuje v rámci stavby nové MŠ u ÚMO:

  • upravit chodník pro vjezd na pozemek parc. č. 907/1 z ul. Paskovské
  • odkup části pozemků parc. č. 2550/4 a 902/9 a naopak nevypovídat nájem části pozemku parc. č. 902/3
  • 4 členové pro usnesení, 1 člen proti usnesení

2. Komise doporučuje v rámci řešení zástavby dle územní studie 55 požadovat i propojení od ul. Lužné k ul. Na Farském podél areálu Ingstav včetně výkupu příslušných pozemků statutárním městem Ostrava

  • 5 členů pro usnesení
Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]