Jednání zastupitelstva – 17.6. 2019

Často se stává, že zastupitelé na svých jednáních schvalují citlivé/důležité body, u kterých by někteří zastupitelé (já rozhodně ano!) chtěli znát i názor širší veřejnosti. Jenže přítomní občané mnohdy neví, o čem přesně je řeč a jaká „čísla“ či návrhy mají zastupitelé k dispozici.

Rozhodl jsem se s touto neinformovaností něco udělat… O co se opírám: V časopisu Pro města a obce 3/2017 byl zveřejněn článek s tímto titulkem „Lze zveřejňovat materiály pro jednání zastupitelstva samotným zastupitelem?“

Ano lze, ale s obezřetností. Tato problematika se ocitá na hranici veřejného a soukromého práva, která nemusí být vždy úplně ostrá. Základním východiskem je čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR, který upravuje tzv. zásadu legální licence. Na jejím základě může každý občan činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Zatímco veřejné právo (s výjimkou zákona o ochraně osobních údajů) žádné limity klást nebude, v soukromém právu to je poněkud horší. Zde je třeba věnovat pozornost právům na ochranu osobnosti, obchodního tajemství a práv z duševního vlastnictví. [1]

Na pondělním jednání zastupitelstva budeme mimo jiné probírat velmi důležitý bod „Seznámení s projekty a stavebními akcemi MOb v roce 2019“ a jelikož do projektů jako je školka, družina, parkoviště u školy, chodník u hasičské zbrojnice bude obec vkládat přes 44 miliónů korun, měli by o tom všem být občané detailně informováni a to samozřejmě předem, ať k tomu mohou na jednání říci své.

Program jednání Zastupitelstvo MOb Hrabová s materiály:

 1. Zpráva o plnění rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová za leden až březen 2019 (Materiál č. 1 – plnění rozpočtu 1-3/2019, Materiál č. 1 – zpráva o plnění).
 2. Účetní závěrka za rok 2018 a účetní převod výsledku hospodaření (Účetní závěrka a HV za rok 2018, Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2018).
 3. Seznámení s projekty a stavebními akcemi MOb v roce 2019 (Seznámení se s projekty 2019 – návrh, Seznámení se s projekty 2019 – tabulka).
 4. Rozpočtová opatření Zastupitelstva MOb Hrabová v roce 2019 (Rozpočtová opatření MOb).
 5. Projednání petice „STOP kyselině sírové v Hrabové“ (online na Hrabová.Info)
 6. Projednání petice „STOP drcení odpadů v Hrabové“ (online na Hrabová.Info)
 7. Informace o činnosti RMOb mezi 4. a 5. zasedáním ZMOb.
 8. Různé.

[1] Článek v časopisu Pro města a obce 3/2017

Štítky:

7 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Pan zastupitel Radek Orkáč patří mezi ty, kteří chápou význam spolupráce zastupitelstva s občany. Svědčí o tom i jeho dnešní sdělení na Hrabova.info.

  Nevím, kolik občanů si prostuduje výše uvedené materiály, ale jsem optimista a věřím, že mnozí.

  Je to poprvé, kdy se zveřejňují důležité informace o tom, co se bude projednávat na nastávajícím zastupitelstvu. A doufám, že to není naposled.

  Radku, i když to není pro mne snadné, máš za tento čin mé uznání za dobře provedenou práci!

 2. Jan Dvořák říká:

  Není třeba objevovat již objevené – materiály Zastupitelstva města Ostravy (všechny) začaly být zveřejňovány již před několika lety, pochopitelně přímo magistrátem.

  • Vladimír Slavík říká:

   Honzo, je velký rozdíl mezi velkým městem Ostrava a malým městským obvodem.
   Mohu tě ubezpečit, že prozatím jsme prvním městským obvodem, který tak detailně ínformuje své občany o tom, co se bude projednávat na následujícím zastupitelstvu.

   Takže je na místě poděkovat R.O. za tuto iniciativu.

   • Jan Dvořák říká:

    Z hlediska zákona není v tomto případě rozdíl žádný. Navíc pokud je zde uvedeno rozšíření školní družiny za 8 miliónů a ve skutečnosti se měla na zastupitelstvu schvalovat suma téměř dvojnásobná, tak se jedná spíše o dezinformaci.

 3. Houžvička Miroslav říká:

  Dobrý den p. Dvořáku, vím, že to pro vás bude hodně těžké, ale zkuste někdy, resp. někde najít i pozitiva na konání některých(určitých) občanů. Snaží se vyjít vstříc a napravovat nedostatky z minulých období. Neexistuje žádná škola na „politický rozum“, ale nové myšlení je určitě ku prospěchu věci. Proto jsou- správně- vydávané informace o projednávání, aby se mohli, a v případě školky to bylo velmi vhodné, občané, kterým se jedná o Hrabovou, vyjádřit a upozornit předem, né až po schválení , na určité věci. Další zastupitelstvo bude svoláno na 3.7. – kde určitě bude prostor pro plodnou diskuzi. S přáním bezoblačných, světlých dní . Houžvička

  • Jan Dvořák říká:

   Napravovat nedostatky z minulého období navýšením nákladů osmimiliónové investice na skoro dvojnásobek??? A k čemu se mají občané vyjadřovat ohledně školky, když už je rozhodnuto o jejím přesunu? A když ještě nebylo o jejím přesunu rozhodnuto, tak dnešní radní výslovně na zastupitelstvu řekl, ať se rodičů dětí na přesun školky raději neptáme, protože by byli proti. Tak k čemu se teď ve věci školky mají vyjadřovat???

 4. Vladimír Slavík říká:

  Po přečtení příspěvku Mirka Houžvičky si dovolím následující „filosofickou“ úvahu.
  Za svůj dlouhý život jsem zjistil, že existují dva druhy lidí. Skupina fanatiků a skupina lidí přemýšlivých. S fanatiky je to těžké, zarputile trvají na svých názorech, i když jsou zjevně zcestné a vývojem překonané.
  Lidé přemýšliví dovedou opravit své dřívější názory a nepokládají to za své selhání.
  Z hlediska pohledu na okolní svět jsou fanatici pesimisté, ti druzí optimisté.
  Pokud jde o množstevní poměr obou skupin, je to asi půl napůl.
  Z těch, které znám, patří do druhé skupiny Mirek Houžvička, František Janša, Martin Veselý, Martin Slepička, Petr Žižka, Milan Slíva, Alica Strnišťová, Ivana Bollogová, Květa Hrabovská, Jirka Skalský, Igor Trávníček a někteří další.

[email protected] [email protected]