Zápis z jednání komise výstavby – 11.11. 2019

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 11.11. 2019
Jednací místnost na ÚMOb Hrabová

Čas: 16:30 – 18:30
Přítomní: Martin Krejčíček, Bohumil Rundt, Petr Blanár, Stanislav Holiš a Jiří Skalský
Omluveni: Jana Batelková, Alois Janáček
Hosté: Vladimír Slavík, Ivo Richter

Základní body jednání:

 1. Rezignace Aloise Janáčka na členství v komisi. Ing. Alois Janáček se písemně omluvil a z rodinných důvodů požádal o ukončení členství v komisi VDaE.
 2. Pohovory s adepty na členství v komisi – prezentace jejich představ a následný pohovor. Jako první se prezentoval Vladimír Slavík, následně pak Ivo Richter. Na závěr pohovoru všichni přítomní členové komise VDaE souhlasili s podáním návrhu Radě MOb Hrabová na doplnění komise VDaE o oba dva kandidáty.
 3. Martin Krejčíček informoval komisi o průběhu odstraňování betonových fragmentů – Drobné fragmenty již byly svezeny na sběrné místo, u větších se čeká na období, kdy bude méně vytížená těžká technika (zimní období).
 4. Petr Blanár informoval komisi o průběhu instalace studené plazmy (odstranění významné části zápachu) v hale společnosti Brembo – postup prací probíhá dle schváleného harmonogramu.
  Závěr:

Na základě jednání komise VDaE navrhuji Radě MOb Hrabová uvolnit z funkcí členy komise VDaE pány Robina Vašnovského a Ing. Aloise Janáčka a doplnit komisi o dva nové členy a to o Ing. Vladimíra Slavíka a Ing, Ivo Richtera.

Zapsal: Jiří Skalský

Štítky:

9 Komentáře

 1. Jan Dvořák říká:

  Absolutně nelze nic namítat proti oběma adeptům členství v komisi – určitě by byli v komisi přínosem. Zásadně je však třeba odmítnout stav, kdy si Vůdce osobuje právo rozhodovat o tom, kdo někde smí být a kdo nesmí, a pro forma si to nechá alibisticky potvrdit davem. Zastupitelská demokracie je o tom, že všechny subjekty mají právo se poměrně podílet na činnosti orgánů obce a vždy je důležité, aby zaznívaly různé názory – tedy nejen ty, které Vůdce chce slyšet.

 2. Milan Slíva jr. říká:

  Předseda komise zodpovídá za její funkčnost a je jen na něm, které lidi si pro tuto funkčnost zvolí. Je následně na radě, zda jeho vizi přijme, či si zvolí jiného předsedu komise, který vytvoří orgán blížší jejich představě.
  Komise nejsou politické debatní kroužky, ale orgány rady, které mají dopomoci v efektivním a účelném spravovaní věcí obecních. Proto by v jejich sestavování nemělo hrát politické hledisko žádnou roli. Klíčovými by měla být kompetentnost, schopnost pracovat v týmu a určitá kompatibilita s názory rady, pro níž členové vyvíjejí činnost. Musí si také rozumět s ostatními členy komise. Z tohoto hlediska shledávám oba nově navržené kandidáty za velmi dobrou volbu a věřím, že budou pro obec přínosem.
  Nikdo si nenasype do soukolí komise písek tím, že přibere do týmu egomaniaka, který přes svou nespornou odbornost nikdy nepřekročí stín vlastního ega.

 3. Vladimír Slavík říká:

  Členství v komisích podle politické příslušnosti neodpovídá současné situaci. Vždyť politické strany v Hrabové existují pouze formálně! A to včetně ČSSD, pokud ještě vůbec v Hrabové existuje. Důležitá je kompetence členů komisí. Pokud jde o komisi VDE, nutně ještě potřebuje doplnit o odborníka – stavbaře a o právníka. Možná, že v Hrabové existují a čekají, že je někdo osloví. Pokud jde o předsedu komise VDE, je to zastupitel, který je si vědom své zodpovědnosti.

  • Jan Dvořák říká:

   Dovoluji si připomenout, že v obvodním zastupitelstvu je 8 politických subjektů.

 4. Milan Slíva jr. říká:

  Subjektů, z nichž některé jsou takové, že jim i jejich voliči vystavili stopku tím, že před prvními pěti straníky preferovali kandidáta bez politické příslušnosti na šestém místě. A to při použité volební metodě znamená posun o jediné místo opravdu hodně preferenčních hlasů. Završilo to pak odnětí licence místní organizaci a de facto její zrušení. Jak jsem psal, komise nejsou politické debatní kroužky, ale orgán rady a je pouze a výhradně na ni, kým si komise obsadí. Zde žádný politický klíč neplatí, i když by se Vám to asi líbilo. To, že z komise VDE odchází politický zástupce právě z té strany, aniž by toho v ní moc předvedl, má slova jen potvrzuje. Raději aktivní nezávislé občany a nestraníky, než politické trafiky.

  • Jan Dvořák říká:

   Poněkud vám uniklo, že podstatou mého příspěvku je kritika toho, že si předseda komise osobuje právo si diktovat, kdo smí a kdo nesmí být v komisi.

   • Radomír Orkáč říká:

    Naopak, v tomto případě to bylo tak, že předseda jen plnil přání členů komise (Na základě jednání komise VDaE navrhuji Radě MOb Hrabová uvolnit z funkcí členy komise VDaE pány Robina Vašnovského a Ing. Aloise Janáčka a doplnit komisi o dva nové členy a to o Ing. Vladimíra Slavíka a Ing, Ivo Richtera). Navíc zaniklá MO ČSSD má v radě zástupce, tak moc nechápu, proč Honzo tady brečíš a hážeš neoprávněnou špínu na předsedu komise (Jirku Skalského), když i tak má hlavní slovo koalice, kde jsi i ty… (zaniklá MO ČSSD). Nicméně ještě příklad z praxe – Radka Lysáková Balušková (ČSSD) i Vlaďka Kopitzová (Změna) ve svých komisích rovněž rozhodovaly, kdo u nich v komisích bude a rovněž i ony se ptaly ostatních členů. Je to tak správně a je na oněch vůdcích, aby měli dobrý tým. Proč si neprosadíš v koalici, aby Tě násilím do komise dala? Pokud vím, tak se jedná o znovuvytvoření letopisecké komise, dále pak nové komise zdravotnictví a školství, přestože sama ODS po volbách jasně první deklarovala, že tyto komise nechce. Vysvětlení tady již Milan Slíva napsal, to že se Ti nelíbí nikoho nepřekvapuje… Podle reakcí to skutečně překvapuje pouze a jen tebe.

    • Jan Dvořák říká:

     Je to jen alibismus typu „lid chce“ nebo „národ chce“. K jakým koncům diktatura jedince vede, to všichni víme – minimálně k omylům, protože jiný názor než „jediný správný“ nesmí zaznít.

 5. Vladimír Slavík říká:

  Řešení současných problémů Hrabové (především finančních) vyžaduje jejich všestranné posouzení jak zastupiteli tak finančními a legislativními odborníky, pokud možno z řad místních občanů. Řešením může být úvěr. Není to „sprosté slovo“, ale reálné řešení našich současných problémů.
  Vždyť nová školka, Kulturní dům a sportovní hala jsou velmi důležité investice s významným dopadem i na další generace.Čím dříve se je podaří realizovat, tím lépe.

[email protected] [email protected]