Zápis z jednání komise výstavby – 11.12. 2019

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie
z
e dne 11.12.2019

Místo: jednací místnost na ÚMOb Hrabová

Čas: 17:00 – 19:30

Přítomní : Jana Batelková, Martin Krejčíček, Stanislav Holiš, Ing. Bohumil Rundt, Ing. Vladimír Slavík, Ing. Petr Blanár, Ing. Ivo Richter a Jiří Skalský

Hosté: Ing. Jana Faicová, Bc. Lenka Chamrádová, Ing. Pavel Daníček

Základní body jednání:

 1. Projednání žádosti Rady MOb Hrabová – návrh umístění figurín policisty na ulici Paskovská. Na základě předložených podkladů a po zvážení všech argumentů a výsledků fyzické obhlídky ulice Paskovské některými členy komise VDaE tato jednomyslně nedoporučuje umístit makety policistů na ulici Paskovskou a doporučuje řešit problematiku nedodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. cestou jiného technického řešení a to ve spoluprací s PČR. Důvodem je jednak sporná účinnost figurín (působí jen na řidiče, kteří nejedou danou trasou opakovaně a pak na ulici Paskovské je velmi obtížné najít místo, kde by figurína nebránila výhledu, případně chůzi po chodníku a zároveň byla umístěna smysluplně s ohledem na předpokládaný účinek. Jinými technickými řešeními může být například pronájem mobilního radaru, instalace zpomalovacího semaforu s radarem monitorovací kamera s výstupem na PČR apod.

 1. Projednání žádosti Rady MOb Hrabová – přemístění zpomalovacího prahu na ulici U kotelny. Po důkladném projednání komise jednomyslně doporučuje ponechat zpomalovací práh na původním místě a to do doby, než se podaří problém vyřešit jinou cestou. Komise navrhuje ve spolupráci s dopravním expertem vypracovat návrh střídavého parkovaní – parkovací místa vyznačená vodorovným i svislým dopravním značením umístěná střídavě na vybraných úsecích ulice U kotelny tak, aby vznikly úseky s jedním jízdním pruhem a předností jízdy vždy střídavě z obou stran. Toto řešení by mělo vést jak ke zklidnění dopravní situace (rychlost, snížení hlučnosti a  exhalací z projíždějících vozidel apod.), tak zároveň by řešilo i navýšení počtu parkovacích míst na sídlišti.

 2. Problematika parkování vozidel s hmotností nad 3,5 t na Šídlovci – zákaz parkování těchto vozidel na sídlišti. Ing Jana Faicová informovala komisi o skutečnosti, že PČR podmiňuje zákaz parkování těchto vozidel na sídlišti vytvořením vyhrazeného parkoviště pro tuto kategorii vozidel. Vyplývá z toho úkol pro komisi – vytipovat vhodné lokality pro cca 5 – 6 vozidel s pohotovostní hmotností nad 3,5 t. Jednou z možností je například vytvoření nového parkoviště vhodnou úprava povrchu pozemku u kotelny apod. Obecné zvýšení počtu parkovacích míst pro osobní automobily by pak mohlo řešit například „oprášení“ projektu parkovacích míst za domem na ulici Šrobárova 695/22. Komise se k tomuto bodu sejde v sobotu 21.12.2019 v dopoledních hodinách na ulici U kotelny.

 3. Paní Jana Batelková připomněla rezavé svislé dopravní značení na Šídlovci. Ing Jana Faicová ověří, jak postupuje řešení tohoto problému do příštího jednání komise.

 4. Stanislav Holiš vznesl dotaz na územní plán – konkrétně na vlečku do průmyslové zóny. Ing Jana Faicová odpověděla, že tato vlečka je v územním plánu MSK, že CTP zjevně tuto vlečku nepotřebuje a v tomto okamžiku je nepravděpodobné, že by na její realizaci sdružili prostředky firmy z průmyslové zóny – vlečka byla do územního plánu původně zahrnuta jen proto, aby se omezila automobilové přeprava z nádraží v Kunčicích do průmyslové zóny.

 5. Stanislav Holiš vznesl dotaz na výsadbu stromů podél Místecké tak, aby se hluk z této komunikace neodrážel od hal v průmyslové zóně zpět směrem do Hrabové. Ing Jana Faicová odpověděla, že v pruhu podél Místecké jsou inženýrské sítě, takže bychom pouze mohli požádat majitele pozemků o výsadbu na jejich části průmyslové zóny. Některé úseky jsou již osázeny listnatými stromy, ty však v zimním období hluk netlumí. Výsadba jehličnanů je pak velmi problematická.

 6. Paní Jana Batelková připomněla situaci podél ulice U Řeky. Ing. Jan Faicová připomněla, že v minulosti již jedna výsadba proběhla, ale s ohledem na podloží a hladinu spodní vody se zde žádné stromy dlouho neudrží a uschnou.

 7. Vystoupil host – Ing. Daníček, který se v krátkém vystoupení představil, přednesl svůj názor na práci komise a na výsledky jejího rozhodování, osvětlil svůj postup ve věci výstavby nových RD na ulici Poplužní a K Pilíkům a nabídnul komisi svou pomoc

 8. Pilíky a odlehčovací kanál – Ing Vladimír Slavík připomněl, že závazné stanovisko MŽP je příkazem pro OKD, které ho ale zatím nerespektuje. Povinností OKD je vypracování závazného posudku o existenci vodních nádrží a odlehčovacího kanálu. Předseda komise dostal za úkol sjednat schůzku s panem Radimem Tabáškem za účelem zjištění, jaký má OKD záměr s Pilíky a jejich okolím. Zároveň Ing. Slavík oslovil všechny přítomné a požádal je, aby si udělali představu o tom, jaké volnočasové aktivity tam jako obyvatelé Hrabové vlastně chceme (Strategický plán obce). Zároveň Ing. Slavík přislíbil uspořádat komentovanou prohlídku oblasti Pilíků, jakmile mu to umožní zdravotní stav a počasí.

 1. Vystoupil Ing. Ivo Richter – dotazy na funkci a pravomoce komise VDaE .

 2. Odstranění betonových fragmentů – Martin Krejčíček informoval o faktu, že do vlastního odstranění se pustí firmy ihned, jakmile splní své úkoly vyplývající z jejich podnikatelských aktivit v závěru letošního roku. Fragmenty budou odstraněny nejpozději do konce března 2020.

 3. Ořez stromů okolo kostelíku v souvislosti s jeho nasvícením – Ing. Jana Faicová následně po skončení jednání komise doplnila informaci – na základě návrhu MOb příslušný odbor MMO schválil provedení nového osvětlení a tato skutečnost je zahrnuta do Generelu veřejného osvětlení SMO.

 4. Šídlovec- zarovnání povrchu po odfézovaných pařezech. Po skončení jednání komise paní Králová poskytla informaci – „S úpravou terénu nebylo počítáno, pokud nějaké nerovnosti vznikly a budou zásadní tak v jarním období by bylo možno vytipovaná místa upravit.“

 5. Ořez náletových dřevin podél cyklostezky K Pilíkům (úsek od odlehčovacího kanálu směrem k Pilíkům). Ing, Jana Faicová přislíbila prověřit.

 6. Výsadba stromů na ulici Na Farském- proběhne obhlídka na místě za účasti Ing. Faicové, Bc. Chamrádové a zástupce komise VDaE Ing. Richtera na které se upřesní plán výsadby.

 7. Nové odpadkové koše na Šídlovci – dle vyjádření paní Králové, které jsme obdrželi po skončení jednání komise, dosud neproběhla korekce návrhu umístění odpadkových košů ve smyslu redukce počtu (viz. zápis z jednání komise VDaE ze dne 12.6.2019). Proto tento nový návrh nebyl opětovně projednán v komisi a následně ani v Radě.

 8. Zápachy z haly firmy ITT – zatím žádný posun, Ing. Jana Faicová bude inicializovat návštěvu za účasti členů komise. Poznámka: následně komise obdržela nabídku firmy ITT na návštěvu areálu v průběhu měsíce ledna. Přesný termín zatím není domluvený.

 9. Rozšíření výrobní plochu firmy Brembo – galvanovna firmy Hutchinson – Ing. Faicová informovala, že úřad má smluvního odborníka na posudky a používá tyto znalecké posudky a vstupuje jimi do řízení o povolení provozu jako účastník řízení.

 10. Ing. Richter informoval komisi o aktuálním stavu povolovacího procesu drtičky odpadů v bývalém areálu Tchas – k 31.10.2019 byla ukončena smlouva s ODLAKOVNA SILVER s.r.o. Co se týče provozu drcení energetické směsi, je ve fázi před vydáním rozhodnutí o umístění stavby (Rozhodnutí by mělo být vydáno nejpozději do konce roku 2019 v závislosti na časových možnostech Ing. Vltavské, případně vypořádáním se s připomínkami). Začnou běžet formální lhůty, mimo jiné k možnosti odvolání (cca leden 2020). Následně se očekává, že společnost RPS Ostrava a.s. prostřednictvím majitele areálu podá žádost o změnu užívání na výrobu u Odboru stavebně správního ÚMOb Hrabová – paní Ing. Faicové.

Zapsal Jiří Skalský

Štítky:

2 Komentáře

 1. Vysadba stromu říká:

  Dobry den, na podzim jsme se v Hrabovjance potkali s jejimi „zakladatelkami“ a hovorili spolu o moznosti zavedeni tradice vysadby stromku rodici pro sve dite/deti na uzemi Hrabove. Podobnou akci podnika OV Jih. Dle pokynu obou dam jsme i zaslali email na [email protected] 21.10.2019, bez odpovedi.
  Vzhledem k velkemu poctu ucastniku posledniho vitani obcanku by se tato tradice mohla ujmout a verime, ze by ji spousta rodicu uvitala. Neslo by pri nektere z planovanych vysadeb zapojit takto obcany Hrabove, kteri by meli chut a zajem svemu potomkovi zasadit strom?
  S pozdravem Romana Bělocká

  • Radomír Orkáč říká:

   Dobrý den,
    
   zapsal jsem to do úkolů (https://trello.com/c/t9noDT5y) a zeptám se Janky, jestli by to mohla navrhnout na jednání komise. Asi to však patří i do gesce komise pro občanské záležitosti, která chystá vítání občánků.
    
   S pozdravem,

[email protected] [email protected]