Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie – 19.2. 2020

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie ze dne 19.2.2020
kancelář Vladimíra Slavíka, člena výboru

Čas: 17:45 – 19:00
Přítomní : všichni členové
Hosté: Jana Václavíková
Body jednání:

Kontrola bodů z minulého zasedání komise, přerozdělení úkolů a jejich doplnění. Vyhodnocení průběhu plnění.
Dokončené úkoly:

  • Martin Krejčíček informoval o situaci v odstraňování betonových fragmentů. Práce byly ze strany úřadu na základě podkladů komise objednány a proběhnou nejpozději do konce února.
  • Pilíky – komise projednala aktuálně zjištěné informace ze strany OKD (informační setkání členů komise s výkonným ředitelem OKD, Ing. Tabáškem; obhlídka části areálu OKD s Ing. Theodosisovou) s těmito závěry:

a) konstatovala, že považuje zachování vodní plochy za velmi důležité. Pro splnění tohoto cíle je třeba nejprve vyřešit problematiku využívání Pilíků jako součásti ČOV a zároveň aktivně spolupracovat na definování strategie dlouhodobého využití celé oblasti (Klub přátel Pilíků apod.).

b) Komise se tímto obrací na Radu MOb Hrabová s žádostí o pověření pana tajemníka úkolem inicializovat setkání s panem Mgr. Kubalou, právníkem dlouhodobě se zabývajícím problematikou útlumu těžby uhlí a odstraňováním škod na životním prostředí způsobených důlní činností OKD na dole Paskov, na kterém by se projednaly otázky spojené s povinnostmi OKD definovanými závěry EIA, případně další související témata. Výstupem tohoto setkání by mělo být definování dalšího postupu a kroků k vyvinutí tlaku na OKD resp. dosažení cílového stavu za případné spolupráce s panem Mgr. Kubalou.

d) Komise se bude aktivně věnovat přípravě a realizaci široké diskuze na téma cílového stavu ve využívání Pilíků tak, aby Rada a potažmo zastupitelstvo mohlo učinit rozhodnutí podložené názorem široké veřejnosti.

Zapsal: Jiří Skalský

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]