Komise výstavby požádala starostu o přerušení stavby školky – 9.3. 2020

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jménem komise VDaE jako její předseda s doporučením pozastavit práce na realizaci nové mateřské školky, a to do doby mimořádného neveřejného zasedání zastupitelstva obce, které se bude zabývat problematikou výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Hlavním a jediným důvodem je minimalizovat případné finanční ztráty, které by našemu městskému obvodu mohly vzniknout, pokud by zastupitelstvo došlo k závěru, že je třeba vypovědět smlouvu s realizační firmou.

Vzhledem k průběhu letošní zimy a stavu rozpracovanosti se domníváme, že zdržení o 11 dnů nebude mít žádný vliv na termín dohotovení stavby, pokud zastupitelstvo rozhodne, že se smlouva nebude vypovídat, ale zároveň by zastavení stavebních prací mohlo ušetřit významnou částku s ohledem na skutečnost, že po dlouhých měsících nečinnosti začala realizační firma intenzivně pracovat na stavbě až nyní.

Toto doporučení odesílám na základě vyjádření nadpoloviční většiny členů komise.

V Ostravě dne 9.3. 2020.

Ing. Jiří Skalský

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]