Zápis z jednání komise výstavby – 17.4. 2020

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie
konaného elektronicky a uzavřeného dne 17.4. 2020

Místo: emailová korespondence
Zúčastnění: všichni členové komise
Hosté: nebyli přizváni
Struktura zápisu:

Informace pro radu MOb Hrabová – zařadit na program rady a projednat

Projednat na radě:

  1. Komise projednala úkol zadaný panem starostou – chodník podél ulice Frýdecké od pumpy Shell k autobusové zastávce Staviva s tímto závěrem: Komise VDaE se domnívá, že chodník ve výše uvedeném úseku není akutní, nicméně pokud se najde investor, komise doporučuje vyhovět jeho žádosti a realizovat chodník na jeho náklady.
  2. Komise projednala zadávací podmínky na realizaci přístavby kulturního sálu u ÚMOb Hrabová – „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely“ s tímto závěrem: doporučujeme radě odložit projednání zadávacích podmínek na dobu, kdy bude možné celou věc projednat v komisích a výborech osobně. Zdůvodnění:
    1. Není jisté, jestli budeme mít na celou akci finanční prostředky – dotace na školku.
    2. Začíná se budovat „Nová lípa“, otázkou tak je, jestli je třeba za těchto okolností budovat nákladnou přístavbu.
    3. Zadávací podmínky jsou příliš přísné – zbytečně by to zvyšovalo cenu realizace – viz. školka.
  3. Komise doporučuje radě zakoupit doplňkové moduly (za cca 12 tis. Kč + DPH/kus včetně práce) do stávajících kamer podél ulice Paskovské. Moduly by umožňovaly statistické vyhodnocení počtu projíždějících vozidel včetně jejich rychlosti. Technické podrobnosti – Martin Krejčíček.

Zapsal: Jiří Skalský

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]