(FOTO) Jan Kratochvíl: Přezkum výstavby příjezdové cesty z ulice K Pilíkům

Z níže uvedené žádosti je doslova patrné, co hrozí přilehlým parcelám v navrhované lokalitě Poplužní, kde se plánuje výstavba až 50 rodinných domů. Předmětná příjezdová cesta bude využívána pro budoucí výstavbu na okraji této lokality.

Až neuvěřitelná je informace, že spodní voda je zhruba 30cm pod povrchem, bohužel vsakovací šachtice to na přilehlém pozemku dokládají (viz foto).

Vypadá to jako studna, ale jedná se o "vsakovací" šachtici

Vypadá to jako studna, ale jedná se o “vsakovací” šachtici

 

Plánovaná lokalita Poplužní

Plánovaná lokalita Poplužní

 

Dobrý den paní Faicová,

Dovoluji si Vás oslovit na základě svého vystoupení ze dne 20.5. 2020 při 13-tém zasedání zastupitelstva městského obvodu Hrabová a svých obav ohledně budování a projektu pro příjezdovou komunikaci z ulice K Pilíkům na pozemku 539/34.

Uváděný pozemek se nachází ve spodní části vyznačené lokality na pravé straně

Uváděný pozemek se nachází sice mimo obrázek, nicméně v místech pod spodní části vyznačené lokality

Na základě zjištění o stavu terénu a obav o svou nemovitost chtěl bych podat žádost o prostudování a prozkoumání níže popsaného problému.

Mám velké obavy z příjezdu hlavně těžké stavební techniky na pozemek 539/34 určený pro příjezdovou komunikaci, který sousedí s mým pozemkem.

Tyto obavy se opodstatňují z mých zkušeností, ohledně velkého výskytu podzemní vody (cca 300-400 mm pod úrovní pozemku v období sucha) a množství kaluži na pozemku (539/34) určeného k výstavbě komunikace a i na okolních pozemcích při každém větším dešti. V příloze si dovoluji zaslat pár fotek, které opodstatňují mé obavy. Voda na těchto pozemcích se velmi těžko vsakuje do půdy velmi dlouho a pomalu. Při rozhovoru se starousedlíky a zemědělci, jsem zjistil, že tento problém na tomto pozemku je velmi dlouho. Kdysi dávno, dle vzpomínek místních lidí, zde vedla i struha přímo do potoku Sčučí, což mé obavy ještě zvyšuje.

Podzemní voda, která tady prokazatelně je, způsobí při průjezdu těžké techniky tlaky na základy mé stavby a toto může nenávratně poškodit mou stavbu. Do výstavby rodinného domu jsme dali veškeré naše úspory a chceme předejít případným problémům.

Výstavba této cesty byla, dle mého názoru koncipována pouze pro průjezdnost osobních automobilů, ale ne pro těžkou techniku.

Z tohoto důvodu žádám o provedení hydrogeologického posudku – průzkumu.

Moje obavy vycházejí i z hydrogeologického průzkumů pro dokumentaci „kanalizace jižní část stavba – 6. stavba (zak. č.:304044-3-01)“ kde je uvedeno, že ve výtokové rýze 100 m je přítok podzemní vody cca 10 litrů za sekundu.

Tento průzkum byl dělám na cestě, která je o cca 750mm výše než můj pozemek a pozemek uvažovaný pro vybudování příjezdové cesty. Takže v profilu cesty bude přítok podzemní vody bude určitě vyšší a toto podporuje mé obavy o možném porušení základů mé stavby.

Svůj souhlas s realizací sousední příjezdové cesty (539/34) pro případný příjezd osobními vozidly na pozemky za mým pozemkem jsem dal první dny po nastěhování, kdy jsem neměl žádné zkušenosti s výskytem vody na svém pozemku, na pozemku určeném pro výstavbu cesty a okolních pozemcích.

Děkuji za pochopení a prostudování mé žádosti a věřím, že dodatečný průzkum výskytu podzemní vody pomůže i k rozhodování nových stavebníků.

S přátelským pozdravem,
Ing. Jan Kratochvíl

Fotodokumentace je na Google Photos:

Štítky: , , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]