Hydrogeologický posudek pro lokalitu Poplužní v Ostravě-Hrabové [1]

Mnoho let si naše samospráva nevšímala Územního plánu města Ostravy, až nám v zatáčce u točny na Šídlovci vyrostly bytové domy. V první polovině roku 2019, po zkušenostech právě s bytovými domy, se po tlaku občanů konečně začalo něco dít a námi navrhovaná změna územního plánu některých lokalit v Hrabové prošla i našim místním zastupitelstvem. Od té doby čekáme, jak s tím magistrát “naloží” a jestli se změny opravdu zapracují do Územního plánu města Ostravy.

Dovolím si ještě připomenout jeden z mých článků na toto téma. Co nám hrozí, pokud nebudeme o změnu územního plánu usilovat: Co vyroste na pozemku vedle školy II?

V roce 2019 jsme usnesením zastupitelstva mimo jiné označili oblast okolo ulice Poplužní (v územním plánu se jedná o plochu B225) za nevhodnou pro jakoukoliv zástavbu z důvodů vysoké hladiny spodní vody a nefunkčních drenáží. Problém s podmáčením a spodní vodou je nejlépe vidět na plánované příjezdové cestě k budoucí výstavbě několika domů. Zde se v roce 2020 voda držela kromě jednoho týdne po celý rok, a to i v době největšího sucha. V těchto místech doslova stačí kopnout a na povrch se valí voda (jak dokonce ukáže video v dalším článku, který se chystám napsat).

Podmáčená příjezdová cesta

Podmáčená příjezdová cesta | Radomír Orkáč, 24.1. 2021

V roce 2020 byla vydána studie, která navrhuje v území okolo ulice Poplužní umístit cca 41 rodinných domů. Nutno podotknout, že navržená parcelace není závazná, studie připouští navýšení či snížení počtu rodinných domů a to v souvislosti se zvoleným typem zástavby (individuální, řadové, vila domy apod.).

Nyní se konečně dostávám k tomu, proč si Hrabová objednala hydrogeologický posudek pro lokalitu ulice Poplužní. Studie magistrátu totiž počítá s tím, že likvidace srážkových vod ze zastavěných ploch (např. ze střech) bude primárně řešena zasakováním v rámci těchto pozemků. Dešťové vody z vozovky a chodníků budou likvidovány vsakem ve veřejném prostranství. Jinak řečeno, magistrát předpokládá, že se voda ze střech a pevných ploch vsákne do pozemků s využitím např. vsakovacích šachtic. Chtěl bych podotknout, že se jedná o plochu bývalého dna rybníka a že Hrabová má trvale na takových místech problém s vodou (viz můj článek Déšť připomněl občanům místa, kde byly v Hrabové rybníky).

Vsakovací šachtice, v pozadí plocha určená k zástavbě | Radomír Orkáč, 24.1. 2021

Vsakovací šachtice, v pozadí plocha určená k zástavbě | Radomír Orkáč, 24.1. 2021

Jak taková vsakovací šachtice přímo na těchto pozemcích vypadá, se můžete podívat na výše uvedené fotografii. Dá se konstatovat, že voda nikdy v šachtici neklesla a stále se drží takto u povrchu. Právě proto, abychom magistrátu vyvrátili představy projektantů, kteří se často rozhodují jen od stolu, dostala v polovině loňského roku Ing. Faicová z našeho úřadu za úkol zajistit vypracování hydrogeologického posudku na možnost zasakování dešťových vod v lokalitě u ul. K Pilíkům.

Pokračování příště…

 

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]