Zápis z jednání komise výstavby – 19.11. 2020

Zápis z výjezdního setkání komise výstavby, dopravy a ekologie
konaného dne 19.11. 2020 v domě na adrese Paskovská 91/86

Čas: 15:00 – 16:00
Přítomni: Jana Batelková, Ing. Rundt, Martin Krejčíček, Ing. Dvořák, Jiří Skalský
Omluveni: Stanislav Holiš
Hosté: Ing. Radomír Orkáč

Struktura zápisu:

  • A) Odpovědi na úkoly zadané panem starostou a radou MOb Hrabová.
  • B) Informace o setkání

Ad A) Návrhy radě

Vykoupení 1/3 RD na adrese Mostní 447/8 – komise doporučuje radě MOb Hrabová pokračovat v jednáních o odkoupení RD za účelem získání pozemku pro výstavbou víceúčelové haly.

Ad B) Informace o setkání

  1. Komise si prohlédla objekt RD na adrese Paskovská 91/86 včetně pozemku a seznámila se se zevrubným stavem nemovitosti. Komise konstatovala, že stav nemovitosti není kritický a že bude třeba nejprve pořídit pasportizaci objektu. Doporučení komise, jak dále nakládat s dotčenou nemovitostí, bude předmětem řádného jednání komise, která bude svolána po té, co vláda vyhlásí nižší stupeň koronavirového nebezpečí.
  2. Komise předběžně projednala problematiku dalšího využití objektu MŠ na Viktora Huga a své doporučující stanovisko sdělí po zvážení všech aspektů a po projednání na nejbližším řádném zasedání komise.
  3. Komise probrala problematiku dopravního zatížení severní části Paskovské ulice a shodla se, že by mělo dojít ke změně dopravního značení na ulici Místecké. Všechna svá doporučení sdělí komise radě po zvážení projednaných argumentů a po projednání na dalším řádném zasedání.

Zapsal: Jiří Skalský
předseda komise DVaE

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]