Vladimír Slavík neúspěch Hrabovských listů předpovídal již v srpnu 2020

Občané poslali vedení obce jasný vzkaz, že Hrabovské listy jsou propadák. Do této situace to nemuselo dojít, protože rozhodnutí Rady MOb Ostrava-Hrabová, dočasně pověřit Jana Dvořáka šéfredaktorem, veřejně pan Slavík kritizoval již na samotném počátku. Doslova napsal: “Naděje na úspěch je minimální.”

Na základě jeho článku jsem dne 23.9. 2020 požádal zastupitelstvo o vyhlášení nového výběrového řízení. Návrh bohužel neprošel a Jan Dvořák byl po několika měsících pověřen tvořit Hrabovské listy po celý rok 2021.

Včera jsem se dozvěděl některé nové informace. Naši radní (Trávníček, Kopitzová, Dolejška, Kelnarová, Balušek) chápou neudržitelnost současné situace a rozhodli se zajistit vydání mimořádného čísla Hrabovských listů, které by bylo zaměřeno především na boj s koronovirusem. Využili ochoty místního aktivisty Ing. Dvořáka a svěřili mu tento úkol.

Nejsem zcela přesvědčen, že toto rozhodnutí bylo správné. Jmenovaný nemá s vydáváním radničních periodik žádné zkušenosti. Závažným problémem je mimo jiné i jeho malá schopnost komunikace s ostatními občany.

Ale je možné, že jsem proti panu Dvořákovi příliš zaujatý a že se ve svých úsudcích mýlím. Pokud se to prokáže, napíši do Hrabovských novin obsáhlý omluvný článek.

Rozhodnutí Rady o vydání mimořádného čísla Hrabovských listů nepokládám za příliš promyšlené. Naděje na úspěch je minimální.

Za solidnější řešení byl považoval vypsání nového výběrového řízení na funkci šéfredaktora Hrabovských listů. Na rozdíl od toho posledního z února letošního roku by mu měla předcházet účinnější propagační kampaň s využitím všech dostupných prostředků. Konkrétně místního rozhlasu, místních dvou facebookových skupin, webu Hrabova.info, webových stránek obce a Hrabovských novin.

Možná, že by se přihlásilo více zájemců, než tomu bylo v únoru 2020. Z mého pohledu bych očekával zájem kupříkladu Milana Slívy, Martina Slepičky, Rostislava Gromnice mladšího a dalších. V některých městských obvodech působí v těchto funkcích ženy, a to úspěšně.

Redigování kvalitního místního časopisu je prestižní záležitost. Ne každý je toho schopen. Ale téměř ve všech městských obvodech Ostravy se najdou lidé, kteří se této činnosti úspěšně věnují. Proč by to nešlo v Hrabové?


Včera (23.1. 2021) bylo podepsáno ve veřejné anketě pod známkou “nedostatečné” celkem 58 občanů.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]