Kontrolní výbor hledá mezi občany dva nové členy

Na vlastní žádost kontrolní výbor v loňském roce opustili Rostislav Gromnica a Jiřina Kelnarová. Již loni předsedkyně kontrolního výboru hledala nové členy nejprve mezi zastupiteli, ale přihlásil jsem se jen já;-) Do kontrolní výboru proto hledáme nové členy, tentokrát z řad občanů!

Pokud máte zájem nám pomoci kontrolovat úřad a samosprávu, ozvěte se mi prosím na [email protected]

Jelikož Hrabovské listy nepřinášejí o činnosti kontrolního výboru objektivní a aktuální informace (viz níže), je potřeba tuto výzvu dostat mezi občany jinou cestou a tou je tento článek na Hrabová.Info a Facebooku. Pokud však víte o někom, kdo by se do funkce člena kontrolního výboru hodil a článek si nemůže přečíst, klidně pište prosím i Vaše tipy, rádi danou osobu oslovíme.

Článek o kontrolním výboru v Hrabovských listech

Chtěl bych upřesnit nesrovnalosti o kontrolním výboru, které šéfredaktor Jan Dvořák napsal do svého vlastního článku v aktuálním vydání Hrabovských listů:

Předsedou finančního výboru je Ing. Ospalíková, místopředsedkyní a zapisovatelkou byla paní Kelnarová a členy v roce 2020 Ing. Šupčíková, do 4. března také pan Slíva a od 4. března MUDr. Gromnica a Ing. Orkáč. Dle potřeby se jednání zúčastnili také pan starosta, tajemník a předseda Komise výstavby, dopravy a ekologie.

Článek šéfredaktora Jana Dvořáka

Článek šéfredaktora Jana Dvořáka

Mé upřesnění informací, které sepsal šéfredaktor Jan Dvořák

Kristina Ospalíková nikdy nebyla předsedkyní finančního výboru, od roku 2018 je předsedkyní kontrolního výboru. Pan Gromnica nepřišel do kontrolního výboru dne 4. března 2020 a nutno zdůraznit, že od 4. března 2020 (čili když jsem byl zvolen do kontrolního výboru já) nebyl pan Gromnica přítomen ani na jednom z jednání a několik jednání jsme kvůli něj nebyli schopni svolat.

V únorových Hrabovských listech chybí jedna důležitá informace, kvůli které dnes píši tento článek “Kontrolní výbor hledá mezi občany nové členy” – pan Gromnica a paní Kelnarová již v kontrolním výboru nejsou a my za ně hledáme náhradu.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]