Zápis z jednání komise výstavby – 26.4. 2021

Zápis z jednání komise výstavby, dopravy a ekologie
ze dne 26.4. 2021

Místo: Velká zasedací místnost na ÚMOb Hrabová
Čas: 15:15 – 18:00
Přítomní: všichni členové komise
Hosté: Ing. Jana Faicová, paní Svatava Králová, paní Moskalová

Struktura zápisu:

 • Informace pro radu MOb Hrabová – zařadit na program rady a projednat
 • Úkoly a dotazy na úředníky MOb Hrabová
 • Úkoly pro členy komise
 • Informace od úředníků MOb Hrabová
 • Informace z jednání

A) Projednat na radě

 • Komise jednomyslně doporučuje radě podat podnět na ČIŽP – kontrola zápachu pocházejícího z haly na adrese Na Rovince 912.
 • Komise projednala dva návrhy řešení chodníku podél ulice U Řeky a jednomyslně doporučuje zúžit projektovanou komunikaci na šířku odpovídající svou šířkou ulici Na Potoku. Obě varianty jsou velmi podobné, proto komise upřesní svůj názor na konečné umístění nového chodníku/cyklostezky na základě informace od vlastníka pozemku s ohledem na jeho ochotu prodat jen potřebnou část dotčeného pozemku (pro jednání s majitelem pozemku použít obě předložené varianty).
 • Komise jednomyslně doporučuje radě nechat vypracovat komplexní stavebně technický posudek budovy původní mateřské školky na ulici Viktora Huga.
 • Komise jednomyslně doporučuje radě pověřit paní Moskalovou nechat vypracovat studii rozvržení parkovacích míst před tržnicí a parkovaní vozidel nad 2,5t na bývalé točně MHD. Zároveň doporučuje požádat MmO o souhlas se změnou dopravního značení v prostoru sídliště Šídlovec – omezení provozu vozidel nad 2,5t.
 • Komise jednomyslně doporučuje radě iniciovat u Statutárního města Ostravy výstavbu přechodu pro chodce v prostoru zastávky MHD Staviva na Frýdecké ulici v souvislosti s tím, že přechod nebyl požadován jako podmínka v rámci územního řízení supermarketu JIP.
 • Family park – komise radě jednomyslně nedoporučuje budovat takovéto zařízení na navrhovaném pozemku a navrhuje nabídnout zájemci například využití prostoru v blízkosti restaurace Zvonírna.

B) Úkoly a dotazy na úředníky MOb Hrabová

 • Ing. Jana Faicová zjistí u společnosti DIAMO s.p. aktuální situaci s rozbory vody tekoucí do sběrného kanálu pod Pilíky s ohledem na možnost vypouštět tyto vody přímo do Ostravice bez nutnosti přečerpávání do Pilíků.
 • Ing. Jan Faicová předá podnět panu starostovi na požadavek na PČR na měření rychlosti na jižní části Pakovské ulice. Zároveň Martin Krejčíček opětovně přepošle podklady pro měření rychlosti vlastními prostředky ÚMOb.

C) Úkoly pro členy komise.

 • Příjezdová komunikace ke garážím u parku Hrabovjanka – projednat celou situaci s majiteli garáží – paní Jana Batelková.
 • Úprava dopravního značení s cílem nasměrovat provoz přes Prodlouženou Mostní a odlehčit tak provoz na ulici Paskovské – zajistit fotodokumentaci a sumarizovat návrh změn – Ing. Jan Dvořák.
 • Veřejné osvětlení na dosud neosvětlených komunikacích – vypracování seznamu jako podkladu pro stanovení pořadí – administrátor – Ing. Jan Dvořák.

D) Informace od úředníků MOb Hrabová

 • Mostek Sirotek je součástí projektu úpravy odlehčovacího kanálu. Dokumentace je aktuálně u Ing. Šochmanové – řeší jako celek stavební úřad ÚMOb Hrabová.
 • Kruhový objezd u Shell – směna pozemku v soukromém vlastnictví potřebného k  výstavbě kruhového objezdu je aktuálně vyvěšena na úřední desce dle návrhu ÚMOb. S majitelem jednal projektant, stanovisko majitele aktuálně neznáme.
 • Rezavé dopravní značky na Šídlovci – aktuálně již probíhá jejich postupná obnova.
 • Rezavé a zničené sušáky na prádlo na Šídlovci – Technické služby Hrabová postupně odstraní 2 až 3nejvíce poškozené. Po redukci jejich počtu proběhne údržba těch zbylých.
 • Nová výstavba na haldě v prostoru mezi Frýdeckou, Místeckou a Šídloveckou ulicí – MmO obdržel žádost o změnu územního plánu a zatím v této věci nijak nerozhodl.
 • Pasport zeleně v katastru ÚMOb Hrabová – v gesci paní místostarostky, která na tom pracuje. V příštím týdnu proběhne seznámení se software, který bude k pasportizaci používán.
 • Oprava děr a výtluků na vozovkách – započne dne 10.5. 2021.

E) Informace z jednání

 • Výsadba zeleně v okolí ulice Na Farském – paní Jana Batelková informovala komisi o průběhu jednání. Majitel sousedního průmyslového areálu nemá prostor k vysazení stromů na svém pozemku – v části areálu přiléhající k ulici Na Farském je zpevněná plocha neumožňující výsadbu zeleně. Následně bude probíhat jednání s panem Závadou o možnosti výsadby na jeho pozemku.
 • Budoucí využití RD na adrese Paskovská 91/86 – komise čeká na výsledek stavebně technického průzkumu.
 • Parkování vozidel na Šídlovci – komise projednala několik variant a v prvním kroku rozhodla požádat radu, aby pověřila paní Moskalovou zadat studii rozvržení parkovacích míst před tržnicí a parkovaní vozidel nad 2,5t na bývalé točně MHD. Další varianty úprav parkování budou předmětem následujících jednání komise.

Zapsal Jiří Skalský

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]