Vladimír Slavík: Další důvod pro kritiku webových stránek MOb Hrabová

V sobotu 19.6. 2021 jsem pro Hrabovské noviny napsal článek „Klady a zápory webových stránek MOb Hrabová“, ve kterém jsem kritizoval  fakt, že  na webových stránkách  stále není zveřejněno červnové číslo Hrabovských listů, které vyšlo 2. 6. 2021. Zapomněl jsem se však zmínit o ještě jednom prohřešku.

Porušení jednacího řádu zastupitelstva

Na těchto webových stránkách se mají zveřejňovat i materiály pro jednání zastupitelstva. Důvod je zřejmý…  jednání zastupitelstva se zúčastňují i občané, kteří  svými názory a připomínkami mohou ovlivnit  přijímaná usnesení. Je těžké se vyjadřovat k něčemu, co si  občané nemohou řádně promyslet. Proto  mají být tyto materiály „bez zbytečného odkladu“ zveřejněny i na webových stránkách tak, aby nejenom zastupitelé, ale i občané měli čas  se na jednání zastupitelstva řádně připravit.

A jaká je skutečnost?

Pro zasedání zastupitelstva, konaného dne 16.6. 2021 žádné materiály zveřejněny nebyly!

Přitom na programu jednání zastupitelstva byly některé body, které by to vyžadovaly. Konkrétně zpráva o výsledku kontroly na úseku školství, Akční plán Strategického rozvoje pro rok 2020 a dodatky č. 6 a 7 Smlouvy o dílo pro stavbu MŠ včetně příslušných  Změnových listů. Výjimkou byl návrh Závěrečného účtu za rok 2020, který byl včas zveřejněn v rubrice „Rozpočty“.

Jak si to má občan vysvětlit?

Já to hodnotím jako do nebe volající nezodpovědnost toho, kdo za tyto webové stránky zodpovídá.

A zde je velký problém. Za webové stránky nezodpovídá nikdo! Rada našeho městského obvodu  při rozdělování zodpovědnosti za jednotlivé úseky činnosti  na webové stránky zapomněla! Nezveřejňováním materiálů pro jednání zastupitelstva je porušován Jednací řád zastupitelstva, konkrétně článek  4, bod (5).

Kontrolní výbor musí jednat!

A kdo je povinen kontrolovat dodržování  tohoto jednacího řádu, které je i  současně i usnesením  Zastupitelstva? No přece kontrolní výbor!

Dne 28. dubna 2021 byl zastupitelstvem zvolen nový kontrolní výbor. Předpokládám, že jeho členům neuniklo toto závažné porušení „Jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu Hrabová“  a usnesení zastupitelstva  č. 7/87 z 16. 9. 2019 a učiní patřičné kroky k nápravě. Vždyť kontrola dodržování usnesení zastupitelstva je jedním z hlavních úkolů  tohoto výboru.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]