Databáze informací

Zrušení zpoplatnění užívání dálnice D56

Návrh na zrušení zpoplatnění užívání dálnice D56 zaslaný na Ministerstvo vnitra.

znak

Uzavření smlouvy o dílo na stavbu

Pane tajemníku, občanům, s kterými jsem hovořila, se nelíbí roštové plechové schody, které mají vést na cyklostezku v JZ oblasti Starého Šídlovce.

znak

Dotaz dle zákona 106/1999 Sb.

Absence zápisu z jednání Zastupitelstva ze dne 16.9.2015.

znak

Dotaz na setkání jubilantů

„Setkání jubilantů“ je určeno občanům, kteří mají trvalý pobyt v městském obvodu Hrabová a v letošním roce oslavili-oslaví jubileum 70 a 75 let.

znak

Dotaz na příspěvek – publikace (aktualizováno)

Farnosti byl pravděpodobně “zamítnut” příspěvek na tisk již hotové a velmi přínosné publikace Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové.

znak

Žádost o poskytnutí informací – prodloužení nájemní smlouvy

Radnímu Milanu Pospěchovi byla podle některých občanů prodloužena nájemní smlouva na užívání bytové jednotky v budově hasičské zbrojnice. Podle získaných informací by se mělo jednat o prodloužení smlouvy na deset let.

Žádost o informaci – Elspol záruka na trávu

Žádost: 22.7.2015 Komu: Mgr. Jiří Strniště Žadatel: Ing. Vladimír Petana, CSc. Datum narození: XX.XX.XXXX Adresa bydliště : XXXXXXXX Elektronická adresa pro doručování: [email protected] Souhlas: Souhlasím se zveřejněním mé žádosti (pochopitelně v souladu se zákonem anonymizované) a Vaší odpovědi na stránkách obce v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Nerespektování zákonů

Žádost: 3.7.2015 Odpověď: NE

Tisk Hrabovských listů

Žádost: 28.6.2015 Odpověď: Ne

znak

Dětské hřiště, pískoviště

Žádost: 3.6.2015 Odpověď: 11.6.2015

[email protected] [email protected]