Politika

Proběhlo: ČSSD – pozvánka na besedu s občany

Vážení a milí občané, dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou besedu, na které budete moci projevit své náměty na zlepšení života v našem obvodu Ostrava – Hrabová.

Schůze MO ČSSD Ostrava – Hrabová

Dne 10. 3. 2015 proběhla členská schůze MO ČSSD:

Zastupitelstvo 16.3.2015 mýma očima

Dne 16.3.2015, prakticky v nejzazší možný termín pro jeho konání, daný zákonem, se konalo řádné jednání zastupitelstva. Opět bych rád přiblížil toto jednání, stejně jako minule, ze svého subjektivního pohledu.

Přesunou se herny do Hrabové?

Po bouřlivých diskuzích v loňském roce připravuje magistrát novou obecně závaznou vyhlášku k omezení hazardu ve městě.

Schůze MO ČSSD Ostrava – Hrabová

Na schůzi MO ČSSD Ostrava – Hrabová dne 10.2.2015 se jednalo o následujícím:

Otevřený dopis zastupitelům

Vážení zastupitelé, dovolujeme si Vám touto cestou zaslat otevřený dopis, jako reakci na svolávanou pracovní poradu zastupitelů.

znak

ČSSD: otevřený dopis starostovi

Vážený pane starosto, považuji za potřebné vést diskuzi o změně podoby Hrabovských listů, protože jejich stávající stav je nevyhovující z více důvodů, a svolání semináře pro zastupitele městského obvodu považuji za vhodnou formu této diskuze.

Změna: žádost o vyjádření

Ze zpráv v televizi, rádia a internetu se občané dověděli nelichotivé informace o “opakovaných chybách ve vedení účetnictví a selhávajícím vnitřním kontrolním systému” na ÚMOb Hrabová.

Schůze MO ČSSD Ostrava – Hrabová

Na schůzi MO ČSSD Ostrava – Hrabová dne 13.1.2015 se jednalo o následujícím:

Lávka u Starého splavu

Jednou z programových priorit, kterou ČSSD v minulém období prosazovala a v rámci omezených možností opozice prosazuje i nadále, je umožnění přechodu občanů a přejezdu na jízdních kolech přes Ostravici po lávce vybudované pro potrubí Biocelu nacházející se u Starého splavu, tedy v blízkosti statku na jižním konci Hrabové.

[email protected] [email protected]