Politika

Kalendář 2015 – Hrabová na pohlednicích

Mnozí občané Hrabové si v novém roce dají na stůl kalendář s historickými pohlednicemi Hrabové, vydaný z finančních prostředků městského obvodu.

KDU-ČSL: PF 2015

Milí spoluobčané. Na prahu nového roku 2015 vám přejeme jeho pohodové prožití, vyřešení problémů a splnění cílů, které jsou před vámi. K tomu všemu ať vám slouží každému tolik potřebné zdraví!

Zasedání zastupitelstva z pohledu hnutí Ostravak

Hned zpočátku bychom rádi zmínili jedno NEJ z jednání tohoto zastupitelstva, kdy podle vyjádření „pamětníků“ probíhalo jednání rekordně dlouho a to od 17:00 hod do 21:15 hod (včetně cca 10 minutové přestávky).

Zastupitelstvo 17.12.2014 mýma očima

17.12.2014 proběhlo v budově obecního úřadu řádné jednání obecního zastupitelstva, které bylo, stejně jako všechna jednání zastupitelstva, přístupné veřejnosti. Zúčastnil jsem se ho.

Radní Milan Pospěch vyloučen z ČSSD

Milan Pospěch už není v ČSSD. Dne 9. 12. 2014 proběhla členská schůze místní organizace ČSSD v Hrabové, která schválila zrušení členství Milana Pospěcha v ČSSD.

Kulturní komise: Dopis radě

K jednání rady městského obvodu Hrabová V Hrabové 28. 11. 2014 Vážený pane starosto a členové rady, Na naši Kulturní komisi se obrátili občané Hrabové, kteří připravují níže uvedenou publikaci s žádostí o vyčlenění finančních prostředků ve výši 20 000 Kč v připravovaném rozpočtu obce.

Kauza „Chodník“

Při povolebním vyjednávání padl z úst pana starosty jako konkrétní důvod, proč mně nechce v radě, můj požadavek na obnovení chodníku u domu Šrobárova 8. Vzhledem k tomu, že tím se z naprosto marginálního problému stala záležitost ovlivňující na 4 roky celý městský obvod, považujeme za potřebné seznámit občany s tím, oč se vlastně jedná.

Schůze MO ČSSD Ostrava – Hrabová

Na schůzi MO ČSSD Ostrava – Hrabová dne 11.11.2014 se jednalo o následujícím:

Změna: Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti Změny na prvním zastupitelstvu v Hrabové Náš název hlásá změny a proto jsme se rozhodli podat následující informace nejen našim voličům.

Obec: komise

Jednání rady obce není veřejné a dokud nebude zveřejněno usnesení, nemohou být níže uvedené informace považovány za správné či dokonce oficiální. Cíle a popis komisí není znám, protože ani na oficiálním webu obce se o tom moc nepíše. Hrabová.info bude na jednolivé komise tlačit, aby se to změnilo. Faktem je, že vznikla nová komise a to kulturní.

[email protected] [email protected]