Povodí Odry

(FOTO) Odborná firma pokosila trávu v Šídloveckém potoce

Na základě objednávky státního podniku Povodí Odry provedla v úterý 2. června 2020 odborná firma kosení trávních porostů včetně likvidace pokosené hmoty na vodním toku Šídlovecký potok.

Kosení travních porostů v Šídloveckém potoku a Zyfu

Povodí Odry si objednalo kosení trávy ve vodních tocích v katastrálním území Hrabové. Veřejná zakázka malého rozsahu spočívá v provedení kosení trávních porostů včetně likvidace pokosené hmoty na vodním toku Šídlovecký potok (9.800 m2 travního porostu) a na vodním toku Zyf (13.500 m2 travního porostu).

Povodí Odry odtěží nánosy v části Ščučí

Státní podnik Povodí Odry si objednal odtěžení sedimentu z potoku Ščučí v úseku mezi ulicemi Paskovská a Na Farském v Ostravě-Hrabové.

Stanovisko k možnosti zpevnit povrch levobřežní hráze odlehčovacího kanálu Ščučí

Dne 4.3. 2019 požádal MOb Ostrava-Hrabová o stanovisko Povodí Odry k možnosti zpevnění povrchu levobřežní hráze odlehčovacího kanálu Ščučí na parcele 1443/23 a navazující komunikace na parcele 14443/14 a to na náklady městského obvodu.

Zarostlý Šídlovecký potok a Ščučí (odpověď od Povodí Odry)

Dne 7.9.2018 nám byl doručen podnět z aplikace ZmapujTo, který se týká vodních toků v naší správě. VHP Ostrava k dané problematice sděluje následující.

Povodí Odry instalovalo na stezku značku s provozními pokyny

Technici státního podniku Povodí Odry umístili v ranní hodinách dne 18. května na stezce vedle odpočívadla (u mostu na Vratimov) značku s provozními pokyny cyklostezky na vodním díle.

Plánovaný zvýšený průtok v řece Ostravici

V souladu s kalendářem vodáckých akcí, proběhne organizovaný sjezd řeky Ostravice “Sancheho memoriál 2016”, v sobotu 02.04.2016 v době od 9.00 do 13.00 hod., při průtoku do cca 13 m3/s od VD Šance.

Pozvánka na tiskovou konferenci Světový den vody

Státní podnik Povodí Odry si Vás dovoluje pozvat na společnou tiskovou konferenci nejvýznamnějších vodohospodářských společností Moravskoslezského kraje pořádanou u příležitosti Světového dne vody 2016.

Tisková konference SUCHO 2015–2016

Jménem státního podniku Povodí Odry si Vás dovolujeme pozvat na tiskovou konferenci nazvanou SUCHO 2015–2016.

[email protected] [email protected]