Příspěvek se štítkem: "Blog V. Slavíka"

Vladimír Slavík: Otazníky kolem opravy ulice Dubraviova v Ostravě-Hrabové

Kdo navrhl technologii, která pak  byla uplatněna v zadávacích podmínkách?  Proč se nerespektovalo stanovisko komise pro výstavbu, dopravu a ekologii?

Vladimír Slavík: Proč v Hrabové všechno tak dlouho trvá? (3)

Na první pohled se jedná o okrajovou záležitost. Totiž o účelovou komunikaci parc. č. 2544/1, která vede od  vodní nádrže Pilík 5 směrem k Mitrovicím. Má délku cca 200 m a je používána  chodci, cyklisty, a také motorovými vozidly. Těmi se dopravují  se svou rybářskou výbavou  k vodním nádržím rybáři z širokého okolí. Pilíky jsou totiž také rybářským revírem Českého rybářského svazu.

Vladimír Slavík: Proč v Hrabové všechno tak dlouho trvá? (2)

Názornou ukázkou pomalé reakce radních na danou situaci je případ budoucího využití objektu po mateřské škole na Příborské ulici. O zrušení školky rozhodlo zastupitelstvo 31. ledna 2018. Proč se RMOb ihned nezačala zabývat otázkou, jaké bude další využití těchto prostor?

Vladimír Slavík: Oprava “Příčnice”, aneb starosta i tajemník si nechtějí komplikovat život

Vladimír Slavík se pustil do “boje” s našim úředním šimlem a zeptal se přímo magistrátu, zdali existují odborné studie o škodlivosti asfaltu ve vztahu k vegetaci, které by tak zdůvodnily nesouhlas s položením asfaltového povrchu na ulici K Pilíkům. V závěru článku se pan Slavík pozastavuje nad tím, že než aby si starosta i tajemník komplikovali život, radši v plném rozsahu “respektují” doporučení magistrátu.

Vladimír Slavík: Něco shnilého ve státě dánském [2]

Dle zápisu z jednání komise pro výstavbu, dopravu a ekologii se komise sešla  6. 10. 2021 a projednala některé aktuální problémy našeho městského obvodu. Mimo jiné i další využití domku č. 91 a vhodné místo pro stavbu budoucí sportovní haly. Mám dojem, že naše rada nebere doporučení této komise příliš vážně.

Vladimír Slavík: Jak asi dopadnou v Hrabové příští volby?

Volby se uskuteční v říjnu příštího roku a vznikne nové zastupitelstvo. Bude lepší jak to nynější? Nebo ještě horší?

Vladimír Slavík: Pilíky jako “úložiště”, aneb nesnaží se někdo odsunout vybudování cyklostezky?

V posledních Hrabovských listech je na str. 3 informace paní místostarostky Vladislavy Kopitzové o výsledcích jednání se zástupcem s.p. DIAMO Odra Ing. Petrem Křížem, které se uskutečnilo v červenci 2021. Jednalo se o zřízení stezky  kolem bývalé vodní nádrže Pilík 3  a nynějších nádrží  Pilík 4 a 5 na pozemcích s.p. DIAMO.

Vladimír Slavík: Akční plán Hrabové pro rok 2022

Vůbec nepodceňuji význam plánování  čehokoliv,  ale musí  to být reálné.  To, co schválilo zastupitelstvo  dne 16. 6. 2021 svým usnesením č. 20/254 příliš reálné není.  Míním tím Akční plán naplňování Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová v roce 2022. Jsou to „Potěmkinovy vesnice“ na papíře.

Vladimír Slavík: Další důvod pro kritiku webových stránek MOb Hrabová

V sobotu 19.6. 2021 jsem pro Hrabovské noviny napsal článek „Klady a zápory webových stránek MOb Hrabová“, ve kterém jsem kritizoval  fakt, že  na webových stránkách  stále není zveřejněno červnové číslo Hrabovských listů, které vyšlo 2. 6. 2021. Zapomněl jsem se však zmínit o ještě jednom prohřešku.

Vladimír Slavík: Odpověď na otevřený dopis “Odlehčovací kanál Ščučí”

S odpovědí na můj otevřený dopis ve věci stále odkládané stavby „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ nejsem vůbec spokojen. Důvody tohoto nezájmu o uvedenou stavbu ze strany pana starosty a pana tajemníka nebyly sděleny. Zcela nekonkrétní věty Ing. Faicové k této záležitosti pouze tento nezájem o tuto stavbu potvrdila. Ing. Faicová nesdělila nic nového, pouze „mlátila prázdnou slámu“.

[email protected] [email protected]