Příspěvek se štítkem: "průmyslová zóna"

Měření kvality ovzduší u průmyslové zóny odhalilo překročení limitu u karcinogenního benzo(a)pyrenu

Minulý týden jsem požádal Magistrát města Ostravy o zaslání výsledků měření kvality ovzduší, které proběhlo ve dnech 6.-16. 9. 2021 v lokalitě Ostrava-Hrabůvka. Přišlo mi včera, proto se o něj podělím s veřejností. Alarmující je pro Hrabovou překročení ročního průměru výskytu benzo(a)pyrenu, který patří mezi prokazatelné karcinogeny a je tak velmi nebezpečný pro lidské zdraví.

Společnost UPS Healthcare má v Ostravě první logistické centrum zaměřené na zdravotnictví

(patriotmagazin.cz, 20.10. 2021) Společnost UPS v České republice otevřela první logistické centrum zaměřené na segment zdravotnictví. Nachází se v průmyslové zóně v Ostravě-Hrabové.

(VIDEO) Stop smradu ze zóny Ostrava-Hrabová – 9.9. 2021

Co bylo včera cítit večer 8.9. 2021 v zóně? Podívejte se, video je na Youtube:

(FOTO) Cyklistické řešení na ul. Na Rovince

V průmyslové zóně podél ulice Na Rovince v Ostravě-Hrabové buduje od června 2021 společnost JANKOSTAV s.r.o. cyklistickou stezku. Investorem je Statutárního město Ostrava a termín dokončení byl stanoven na listopad 2021. Fotky z výstavby jsou na Google Photos:

Evidence zápachu: Nasbírané podněty jsme začali posílat na ČIŽP k prošetření

(Aktualizováno 28.6. 2021, 22:55 hod.) Česká inspekce životního prostředí ode mě ve čtvrtek obdržela první podnět k prošetření, který jsem podložil informacemi z online formuláře pro evidenci zápachu. Jelikož nepomohly petice (první již v roce 2012), stížnosti na úřadech (Hrabová, Jih), individuální podněty na hygienu, a ani schůzky politiků/starostů (poslední v červnu 2021), rozhodl jsem se, že spojím síly s několika dalšími občany a budeme bojovat na vlastní […]

Stop Smradu zóna Ostrava-Hrabová: Standardní odpověď od hygieny…

Ing. Miroslav Novák z iniciativy „Stop Smradu zóna Ostrava-Hrabová“ obdržel od Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje dle jeho slov „standardní“ odpověď na jeho zaslaný podnět. Hygiena opět jen předala podnět na Českou inspekci životního prostředí (dále jen ČIŽP) a k minulému „předání“ se ČIŽP nevyjádřila.

Zápach z průmyslové zóny Ostrava-Hrabová

Na základě výsledku anketní otázky v naší facebookové skupině jsem se rozhodl, že se pustím do boje se zápachem, který se pravděpodobně šíří z průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové. Včera jsem z pozice zastupitele kontaktoval Českou inspekci životního prostředí, která nám v minulosti pomohla nejvíce.

V průmyslové zóně CTPark Ostrava vznikne přes 500 pracovních míst

(www.patriotmagazin.cz) V průmyslové zóně CTPark Ostrava otevřou své nové provozy společnosti Brembo, Hyundai Steel a Škoda Vagonka.

Stavba: Cyklistické řešení na ulici Na Rovince v Ostravě-Hrabové

Nová stezka navazuje na stávající dělenou stezku pro chodce a cyklisty podél ul. Podnikatelská v blízkosti západního přechodu u okružní křižovatky ulic Na Rovince a Podnikatelská. Dále pokračuje vedle přechodu pro chodce a dále jako stezka pro cyklisty až k jižní komunikaci u OC TESCO, kde se zřizuje přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce.

Dnes je poslední den pro uplatnění námitek ke stavebním záměru společnosti Brembo

Podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí informace týkající se oznámení záměru změny stavby „CTPark Ostrava – Hrabová, objekt O23 – Hyundai + Brembo (písemnost evidována pod č. 099/2020).

[email protected] [email protected]