Zápis z jednání kontrolního výboru – 12.1. 2015

V pondělí dne 12.1. 2015 jednal poprvé v letošním roce Kontrolní výbor ÚMOb Ostrava – Hrabová.

Na pořadu jednání byl podnět na nedodržování zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, kdy Kontrolní výbor, po prostudování podkladů, jednomyslně konstatoval, že k nedodržování tohoto zákona v tomto případě nedochází. Z jednání také vyplynula informace o zveřejňování závěrečného účtu obce k rozpočtu počínaje rokem 2015, kdy bude zveřejněn závěrečný účet rozpočtu z roku 2014, a to po závěrečné uzávěrce a auditu. Předpokládaný termín zveřejnění závěrečného účtu k rozpočtu za rok 2014 je květen-červen 2015 a tento závěrečný účet bude zveřejněn na internetových stránkách obce.

Dále dal Kontrolní výbor podnět radě ÚMOb Ostrava – Hrabová k posouzení stavu nově rekonstruovaného chodníku na místním hřbitově. Další podnět radě se týká dokončení prací na revitalizaci vnitrobloku ul. Obchodní, Příborská, Šídlovecká a Viktora Huga se zhotovitelem tak, aby byly tyto práce dokončeny v nejbližším možném termínu.

Kontrolní výbor také zažádal ÚMOb Ostrava – Hrabová o poskytnutí všech podkladů pro kontrolu výběrového řízení viz. usnesení rady 2/31 „Modernizace bytu č. 2 v domě Šídlovecká 451/32, Ostrava – Hrabová“ s tím, že se tomuto materiálu bude věnovat na svém dalším jednání.

Jan Šumbera – člen kontrolního výboru (hnutí Ostravak)

Štítky: , ,

Jeden komentář

 1. Vladimír Slavík říká:

  Podle zákona o obcích má kontrolní výbor následující povinnosti:
  a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce.
  b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
  c) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo.
  Já jsem se obrátil nedávno na kontrolní výbor se stížností, že v Hrabové není respektován právní předpis č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. O tom,jak byla má stížnost vyřízena, se mohou čtenáři Hrabova.info, pokud je to zajímá, dozvědět z mého článku v Hrabovských novinách s názvem “Korespodence se zastupitelem Bedřichem Chlupatým”.
  V zápise z jednání kontrolního výboru mě dále zaujala informace,že bude zveřejněn závěrečný účet za r. 2015. Není to nic nového,závěrečný účet byl zveřejňován v souladu s § 17, odst.6 zákona č. 250/2000 Sb. i v minulosti.
  Problém spočívá v tom,že závěrečný účet, na rozdíl od některých jiných městských obvodů, není na webových stránkách Hrabové umístěn trvale, ale pouze předepsanou dobu před jeho projednáním v zastupitelstvu. Žádný zákon však trvalé zveřejňování nenařizuje, jde pouze o dobrou vůli pana tajemníka. Ze zápisu kontrolního výboru však tyto skutečnosti nejsou zřejmé.
  Pokud jde o další záležitosti projednávané kontrolním výborem, šlo asi o úkoly, uložené zastupitelstvem nad rámec základních povinností,vyplývajících po kontrolní výbor ze zákona o obcích.
  Na závěr mého příspěvku chci poděkovat p. Janu Šumberovi a vydavateli webu Hrabova. info, že zveřejňováním zápisů z jednání kontrolního výboru umožňují všem angažovaným občanům se průběžně seznamovat s projednávanými záležitostmi.
  Je to významný pokrok ve srovnání s dřívějškem.

[email protected] [email protected]