Zápis z jednání kontrolního výboru – 9.3. 2015

Mgr. Jan Šumbera (hnutí Ostravak) nám zaslal ke zveřejnění výtah zápisu z jednání kontrolního výboru 9.3. 2015.

V pondělí 9.3. 2015 se sešel na svém druhém jednání Kontrolní výbor a navázal tak na první zasedání ze dne 12. 1. 2015, kdy mimo jiné zažádal ÚMOb Ostrava – Hrabová o poskytnutí všech podkladů pro kontrolu výběrového řízení viz. usnesení rady 2/31 „Modernizace bytu č. 2 v domě Šídlovecká 451/32, Ostrava – Hrabová“.

  • Po prostudování projektové dokumentace a rozpočtů Kontrolní výbor neshledal žádné formální nedostatky.
  • Kontrolní výbor navrhuje ke zvážení zveřejňování informací o konání výběrových řízení na rekonstrukce bytového fondu obce prostřednictvím internetových stránek obce.
  • S ohledem na investované prostředky do rekonstrukcí bytů a jejich návratnost, navrhuje Kontrolní výbor Bytové komisi, aby projednala ceny nově pronajímaných bytů po jejich rekonstrukci. (Byty po rekonstrukci pronajímat m2 za ceny vyšší, než byty před rekonstrukcí.)

Nadále trvají podnět a dotaz k posouzení stavu nově rekonstruovaného chodníku na místním hřbitově (nivelita chodníku) a jakým způsobem je postupováno při dostavbě revitalizace vnitrobloku ul. Obchodní, Příborská, Šídlovecká a Viktora Huga.

Dále se Kontrolní výbor zabýval podnětem na nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., kdy seznal, že doposud nedocházelo k dodržování § 5 odst. 3 tohoto zákona, byť toto nedodržení výše uvedeného paragrafu není nijak sankcionováno. Kontrolnímu výboru se dostalo ujištění, že počínaje rokem 2015 bude sjednána náprava a všechny dotazy i odpovědi, splňující náležitosti zákona č. 106/1999 Sb. budou zveřejněny na internetových stránkách obce.

Kontrolní výbor rovněž konstatoval, že je naplněn § 3 zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí, kdy je shromažďováním podkladů do kroniky pověřen p. Michálkovič, který tyto materiály odsouhlasuje společně s předsedou letopisecké komise, kterým je starosta Mgr. Rostislav Naď a současně je statutárním zástupcem obce.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]