Z jednání kontrolního výboru – 19.6. 2015

Přítomni: Bedřich Chlupatý, Jan Šumbera, Jiří Strniště

 1. Kontrolní výbor konstatoval, že došlo k významnému pozitivnímu posunu při zveřejňování informací dle Zákona č. 106/1999 Sb., na dotazy je řádně odpovídáno a informace jsou zveřejněny na webu obce.
 2. Panu tajemníkovi byl předán podnět k nedodržování Zákona č. 101/2001 Sb. o ochraně osobních údajů. Byl probrán konkrétní případ a pan tajemník přislíbil prověření stavu s právním odborem MMO a sjednání nápravy.

Zaslal: Mgr. Jan Šumbera

Štítky: , ,

Jeden komentář

 1. Radomír Orkáč říká:

  Ad 1) Posun v tomto směru rozhodně je, ale řádně odpovídáno není.
  Ad 2) Podle mě se nejedná o doručování veřejnou vyhláškou:

  http://www.ostrava-hrabova.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=81220&id_dokumenty=5734

  Podle mě se jedná o jasné porušení zákona na ochranu osobních údajů. Zde je jasné stanovisko:
  http://www.kr-ustecky.cz/osobni-udaje-na-e-uredni-desce-stanovisko-uoou/d-969282

[email protected] [email protected]