Zápis z jednání kontrolního výboru – 5.8. 2015

Kontrolní výbor se dne 5.8. 2015 zabýval podněty jak občanů tak vlastními:

1. Zápisy z jednání zastupitelstva jsou zveřejňovány se zpožděním, občanům není umožněno nahlídnout do zápisu osobně.

 • Kontrolní výbor konstatoval značné zpoždění ve zveřejňování zápisu z jednání zastupitelstva na webu obce, kdy tajemník přislíbil nápravu.
 • Tajemník nemá problém s poskytnutím zápisu k nahlédnutí.

2. Problém s parkováním aut křižovatka ulic Na honech a Paskovská, v místě kde se buduje autoservis.

 • Člen Kontrolního výboru (Jan Šumbera) se seznámil se situací přímo na místě, kdy nedochází k parkování na pozemcích města, ale automobily parkují na soukromých pozemcích, kdy si toto předem domluvil stavebník (majitel autoservisu) s majiteli pozemků.
 • Parkováním automobilů nedochází k omezení silničního provozu.
 • Majitel autoservisu přislíbil, po dostavbě servisu a přilehlých parkovacích ploch, parkování pouze v areálu servisu.

3. Zásady pro vydávání Hrabovských listů.

 • Kontrolní výbor konstatoval, že takto nastavená pravidla znemožňují poskytování přiměřeného prostoru pro publikování v Hrabovských listech pro všechny zastupitele.
 • Navrhuje radě upřesnit pravidla, aby došlo k nápravě výše uvedeného.

4. Dodržování zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí.

 • Kontrolní výbor neshledal poručování zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí.

5. Zákon č. 106/1999 Sb.

 • Kontrolní výbor konstatoval chyby v „anonymizaci“ zveřejněných podání, kdy tajemník úřadu přislíbil důslednější kontrolu při zveřejňování informací na webu obce.
 • Kontrolní výbor konstatoval posun k lepšímu, jak v odpovědích tak zveřejňování informací, oproti dřívějším obdobím.

6. Audit.

 • Kontrolní výbor vyjádřil hluboké znepokojení nad výsledky kontrolního auditu MMO, a dotazoval, proč nedošlo k nápravě chyb, které byly konstatovány v předchozím auditu MMO a jaké budou případné postihy.
 • Dle vyjádření tajemníka, úřad čeká na oficiální vyjádření MMO, poté lze postupovat následovně:
  • proběhne vytýkací řízení,
  • odebrání osobních příplatků,
  • možné personální změny na úřadu.
 • Kontrolní výbor bude i nadále sledovat vývoj okolo auditu MMO.

Jan Šumbera

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]