120. výročí založení hasičského sboru [15]

V loňském roce 2016 jsme si připomněli 120. výročí založení dobrovolného hasičského sboru v Hrabové. Navážeme na text, který jsme minule zveřejnili po delší odmlce a přinášíme další část textu z publikace 70 let dobrovolné požární ochrany v Hrabové, jež byla vydána roku 1966.

Ostatní dosud zveřejněné díly:

V ranních hodinách 26. 7. byl povolán veřejný požární útvar Ostrava se záchranným člunem a ihned byla provedena záchrana zbývajících osob z maringotek ve vrbině, které neuposlechly předešlého dne příkazu k evakuaci. Hráze na horním toku u Paskova byly protrženy a voda se valila do objektu Státního statku, až na Paskovskou ulici. Z druhé strany ohrožovaly přívaly vod ze Ščučí, takže Paskovská ulice byla zatopena v úseku 1 km od státního statku, až po domek Ludvíka Gerolda. Část členů MJ zabezpečovala stáje a připravovala evakuaci hovězího dobytka. Další část členů spolu s příslušníky VPÚ a členy povodňové komise, prováděla záchranu osob ohrožených na ulici B. Němcové. Jako prvá byla evakuována rodina Fajfkova. Evakuaci prováděli příslušníci MJ: Rud. Stuchlý a Vojtěch Černík ml., z VPÚ Jan Greň, Jan Holuša, Vilém a Karel Gotfrýd. Přes silný proud vody dosáhli domku rodiny Fajfkových a do gumového člunu posadili 3 děti a matku. Na zpáteční cestě byl člun vržen silným proudem na drátěný plot, který nevydržel nápor vody a člunu, člun byl přehozen až do zahrady protějšího domku. Příslušníci obsluhující člun se snažili všemi silami a s nasazením vlastních životů zachránit člun s dětmi a matkou. V zoufalé situaci, kdy mužstvo sláblo vypětím při záchraně, přibrodil na pomoc npor. Bill a kpt. Podaný. Za pomoci příslušníků MJ, kteří se vrátili ze státního statku, řidiče a závozníka Tatry 111 a dvou občanů, se podařilo po velkém úsilí nepříjemnou situaci zvládnout a všechny ohrožené osoby dopravit do bezpečí. Nutno podotknout, že po dlouhou dobu matka s dětmi a záchranci museli zůstat ve vodě a udržet se na stromě tím, že děti s matkou byly vysazeny nahoru na strom, kde setrvaly až do poskytnutí uvedené pomoci.

V kritické době, kdy šlo o záchranu osob, pomáhali příslušníci MJ: s. Vojtěch Černík st., Miroslav Piskoř, Rudolf Balušek, Jan Bláha, Jiří Tichopád, Pavel Lýko, Pavel Mutina a další. Poté pokračovaly dále záchranné práce a evakuace osob na ulici B. Němcové. Celkem bylo ještě evakuováno 16 rodin, které byly ubytovány v nové škole a poskytnuta jim z iniciativy ObNV v Zábřehu, pomoc v zásobování potravinami. V odpoledních hodinách byl zaznamenán pokles vody, ale příslušníci MJ zůstali dále v pohotovosti a prováděli další zabezpečovací práce. Dostavili se také členové MJ Hrabůvka. Vzhledem k tomu, že přes noční a ranní hodiny nedošlo ke zhoršení situace, ale naopak k dalšímu snížení stavu vody, byla v dopoledních hodinách 27. července ukončena pohotovost jednotek a požární jednotky se zaměřily na čerpací práce v zatopených domech. Nutno vyzvednout obětavou práci příslušníků MJ, zvláště s. Vojtěcha Černíka mladšího a staršího, Rudolfa Stuchlého, Miroslava Piskoře a Rudolfa Baluška, členů povodňové komise kpt. Poddaného a npor. Billa a dalších členů VPÚ, kteří prováděli záchranné práce bez ohledu na nebezpečí a zdraví. Zvláštního uznání zaslouží řidič Tatry 111, Evald Enger z OKR-Dopravy, bytem v Darkovičkách okr. Opava, který rázným zásahem neohroženým a jedině možným způsobem pomáhal zachraňovat lidské životy. Se svým vozidlem neodjel, ale pokračoval v dalším evakuování rodin. Přestože se jednalo o náhodného řidiče, který projížděl Hrabovou, přispěl svým činem k záchraně lidských životů. Obětavou práci hrabovských požárniků zhodnotil městský národní výbor a městská inspekce PO v Ostravě a udělila místní jednotě pochvalné uznání. Naše společnost se snaží zabránit řádění těchto nežádoucích živlů vybudováním ochranných hrází a postavením přehrad na horních tocích řek, které zachytí značnou část vody při prudkých lijácích a tím se podstatně zvýší bezpečnost dříve ohrožených vesnic v povodí těchto toků.

1. prosince 1963 byla svolána schůze zástupců MJ Půrkovy sociální výpomoci — do závodního klubu Slezan v Místku, kde předsednictvo této konference podalo celkovou zprávu od založení v roce 1923 až 1963 a přehled o vyplacených podporách pozůstalým, sirotkům a přestárlým členům. V dalším jednání bylo sděleno, že Půrkova sociální výpomoc podle usnesení KV ČSPO k 1. 12. 1963 končí svou činnost. Není však námitek proti podobnému způsobu v rámci místních jednot. Na návrh delegátů naší místní jednoty zúčastněných tohoto zasedání s. Jaroslava Janše, Bohumila Galuška, Aloise Lipiny a Inocence Březiny, výroční členská schůze dne 8.12. 1963 se usnesla založit v naší MJ »svépomoc« činných členů, která je nositelkou krásné humánní myšlenky, dokazujíci, že hrabovští požárníci dovedou nejen chránit hodnoty našeho národního hospodářství proti živelním pohromám, ale také dovedou prokázat bližnímu podporu v těžké osudové chvíli života. Tato myšlenka zasluhuje pochopení, zvláště nyní v době, kdy usilujeme o vytvoření nového, lepšího člověka oproštěného od úzkých sobeckých zájmů. První podpora byla vyplacena pozůstalým s. Valentina Mece 5. dubna 1969. V tomto roce jsme se rozloučili také se s. Štěpánem Blahutem, kteří spolu se s. Mecou patřili mezi obětavé pracovníky našeho sboru, na které bylo za každých okolností spolehnutí.

<< 120. výročí založení hasičského sboru [14]

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]