Zastupitelé jednali o aktuálním stavu restaurace U Lípy a diskutovali o budoucnosti Hrabové

Starosta Igor Trávníček před několika měsíci slíbil zastupitelům, že bude svoláno pracovní zastupitelstvo, aby se prodiskutovaly cíle a další rozvoj Hrabové. Na pracovní jednání byli přizváni i členové komisí a pro mě velmi příjemným překvapením byla i přítomnost nových majitelů restaurace U Lípy.

Informace, které jsou zapsány v tomto příspěvku mohou být nepřesné, nekompletní a vznikly z poznámek, které jsem si dělal v průběhu jednání, kde jsem byl přítomen jako člen kulturní komise. Oficiální zápis byl dnes vyvěšen na webu obce.

Program pracovního jednání, které se konalo v budově ÚMOb Hrabová dne 6. listopadu 2017 od 15.00 hod.:

 1. Přístavba ÚMOb pro kulturní účely – v souvislosti s prodejem restaurace U Lípy a záměrům nového majitele je zapotřebí rozhodnout o dalším pokračování „Přístavby…“.
 2. Nová mateřská školka – umístění stavby.
 3. Strategický plán Hrabové – sjednocení názoru na rozsah a formu připravovaného materiálu.
 4. Sportovní hala – prezentace zhotovené studie.

Přístavba ÚMOb pro kulturní účely

Jak jsem zmínil v úvodu, na pracovní jednání Zastupitelstva přišli i noví majitelé restaurace U Lípy (pan Luděk Kovář a paní Kovářová). Starosta hned v úvodu předal panu Kováři slovo, aby všem přítomným vysvětlil, co se teď bude dít s restaurací a sálem našeho dosavadního kulturního stánku.

 • Půl roku se pan Černý snažil kalkulovat s cenou, nakonec se však prodej domluvil během jednoho víkendu. Kupní smlouva bude hotova během týdne. Dne 23.11. bude nemovitost předána novým majitelům.
 • Majitelé chtějí Lípu zachovat v provozu, chtějí zachovat funkčnost sálu i divadla. Pozemky za restaurací se propojili s pozemky, které již vlastní. V minulosti nový majitel již k Lípě vztah měl a investoval i do oprav laviček, opravoval i místy padající omítku.
 • Objekt bude 2-3 roky vypadat v současném stavu, během té doby vznikne projekt. Paní Kovářová je projektant a architekt, projekt bude navrhovat ona. Provizorní oprava je dle pana Kováře možná, ale celková rekonstrukce bude možná nejdříve za tři roky. Za restaurací by mohl vyrůst sportovní prostor (kurt, hřiště) a letní zahrada.
 • Majitel zopakoval, že veškeré plány, představy a myšlenky jsou realizovatelné nejdříve za tři roky. Po tuto dobu budou chtít najít provozovatele (primárním využitím je provoz restaurace, nepodaří-li se, pak skladové prostory, atp.). Provozovatele již aktivně hledají, ale dle slov pana Kováře, majitelé údajně ještě neviděli aktuální stav objektu. Podle jejich informací měl údajně pan Černý prodat i kotel.
 • Pan Chlupatý poděkoval za to, že Lípa zůstává v rukou občanů Hrabové a poděkoval i za to, že noví majitelé chtějí Lípu dále pro ostatní udržet. Starosta a pan Chlupatý řekli majiteli, že mu drží palce.
 • Dle majitele (reakce na dotaz tajemníka) není případná přístavba sálu za úřadem konkurencí k jejich podnikatelskému záměru. Uvedl, že 200-250 lidí se do plánovaného nového sálu, na rozdíl od sálu Lípy, nevleze.

Pan Kovář svůj projev zakončil tím, že objekt nemá zájem zbourat (i když se jeho firma živí i demoličními akcemi), nemá ani zájem nemovitost komukoliv prodat. I kdyby se budova musela částečně zbourat, určitě by i tak do „rekonstrukce“ šli. Název restaurace U Lípy je pěkný a bude ho chtít zachovat.

Starosta uvedl ke studii přístavby (kulturák), že se zastupitelé shodnou na tom, že se tvorba projektové dokumentace zastavovat nebude. Obec bude chtít najít firmu, která pohlídá dotace, přestože dost možná na to žádné nejsou, ale musíme být připraveni (např. i na průběžné čerpání dotace).

Dle Jana Dvořáka by se měl dát ještě prostor k připomínkám spolkům a lidem, kteří by měli říct své představy ohledně požadavků na přistavovaný sál. Starosta však oponoval, že se lidé ze spolků mohli a měli dostavit na pracovní zastupitelstvo. Paní Strnišťová poznamenala, že je pravda, že projektant (školky) např. netuší, kde si budou děti nechávat boty/přezůvky, takže i ona doporučuje diskuzi ohledně připomínek pro budoucí provoz, ale jen v omezené skupině 2-3 lidí. Pan Chlupatý si myslí, že kdo má 20-30 let zkušeností s pořádáním kulturních akcí, tak potvrdí, že stačí připomínkovat hrubé nedostatky a zbytek nechat na projektantovi, kterému pak dodanou práci budeme připomínkovat.

Paní Vladislava Kopitzová si přeje, aby v případné pracovní skupině byla za kulturní komisi ona a Miroslav Houžvička. Myslí si, že navržená studie je pro naše účely dobrá a užitečná. Jan Šumbera si také myslí, že by připomínkování v přímé komunikaci s projektantem již opravdu mělo být v režii kulturní komise.

Tajemník Jan Socha uvedl, že 25.10.2017 byla obálkovou metodou vybrána stejná firma, která dělala studii. Petr Novák si myslí, že spolky zastupitele „sežerou“, pokud nebude zorganizována schůzka jen se spolky a organizacemi. Starosta i Vladimír Petana si myslí, že jednání širší skupiny spolků je k ničemu a měl by se udělat nějaký „checklist“, který sestaví pracovní skupina nebo kulturní komise.

Nová mateřská školka – umístění stavby

Starosta si v tomto bodě chtěl ujasnit, kde se nová školka nakonec postaví. Starosta i pan Chlupatý si myslí, že 2-3 třídy by se mohly v případě potřeby postavit na pozemku obce v její jižní části.

 • Jan Šumbera argumentuje smysluplným využitím prostoru za úřadem, odstraní se tím i stávající nevzhledný prostor. Zdůraznil, že školku nestavíme pro rodiče, ale pro mnoho generací dětí. Starosta oponuje, že existuje více pohledů. Co se týká nedobrého vzhledu, tak ten se dá řešit např. i živým plotem.
 • Vladimír Petana tvrdí, že všichni trpíme provozní slepotou a že je těžké ji v někom zlomit. Největší umění je v takových situacích říct, že přestože jsme investovali dost peněz, končíme. Stávající školka stála již před 42 lety, kdy se sem on přistěhoval. Argument, že se bude docházet, je sice fajn, ale přeci školka na Příborské bude v provozu i nadále. Ti co by jezdili autem, mohou jezdit i sem za úřad a nebude to pro ně taková „věda“, jako v případě Šídlovce. Hrdě přiznává, že ani ho dříve nenapadlo, že by mohla školka stát někde jinde než na Šídlovci. Přeje si, že bychom neměli příliš hledět na to, že jsme proinvestovali 200-300 tisíc. Jestli bude školka fungovat 50 let, jsou to zanedbatelné peníze. Projekt se s největší pravděpodobností může přesunout tak jak je „ze Šídlovce za úřad“. Budou tam sice nějaké další náklady, ale nic hrozného. Školka by mohla dopoledne sál v budově úřadu využívat jako rozšířený prostor. Zopakoval argumentaci Jana Šumbery, že se dočasně nemusí někde hledat přechodné období pro děti při rekonstrukci stávající školky. Po zralé úvaze vidí pro školku prostor za úřadem jako mnohem lepší místo než na Šídlovci.
 • Paní Strništová si posteskla, že se často cítí jak v „mlýnských kolech“. Za úřadem je to pro děti skutečně lepší prostor a pěkně velký pozemek pro umístění školky. Argumentace sálu (přístavba budovy úřadu) není správný, protože školka na Šídlovci by měla dostatečně velký sál. Udělala si sondu mezi rodiči a vítězí praktičnost (školka na Šídlovci). Dodala však, že většiny rodičů se problematika již netýká. Kdyby měla paní Strnišťová hlasovat, hlasovala by pro V. Huga.
 • Pan tajemník nad tím uvažoval a protože není postižen onou provozní slepotou. V jeho pohledu je školka za úřadem pro něj geniální nápad. Rozhodování zastupitelstva v této záležitosti nikomu nezávidí.
 • Petr Balušek upozornil, že u úřadu vznikne obrovský problém s dopravou.

Strategický plán Hrabové

Starosta ukázal, dle jeho slov “úžasný”, materiál Ostravy (několik strategických plánů), kde nic v obsáhlých materiálech vlastně ve skutečnosti není – všechny plány se z 80% shodují. Starosta se chtěl především domluvit, jakou cestou se bude Hrabová ubírat. Bylo dohodnuto, že bude sestavena pracovní skupina čítající přibližně 10-15 lidí, kteří stručně sepíší cíle pro další rozvoj Hrabové. Bude se vycházet i mimo jiné z toho, co občané starostovi již nahlásili skrz vyhlášenou anketu.

Sportovní hala – prezentace zhotovené studie

Starosta s Petrem Novákem předložili zastupitelům vytištěné materiály zhotovené studie.

Štítky: , , , ,

Jeden komentář

 1. Jan Dvořák říká:

  Toto je hodně zkrácené, zkusím aspoň doplnit podstatné z toho, co chybí.
  U kulturního sálu se podařilo prosadit alespoň pětičlennou pracovní skupinu, která by měla zformulovat podněty pro zadání projektantovi složením odpovídající víceméně mému návrhu(předsedové komisí kultury, pro děti a mládež a výstavby + tajemník + pan Houžvička).
  V případě školky se převážná většina zastupitelů vyjádřila proti jejímu přesunu – přesun jednoznačně podpořili jen 3 zastupitelé.
  Ustavení pracovní skupiny pro strategii je přelomový bod a chci věřit, že teď už se na ní opravdu začne pracovat. Navíc byla naprostá shoda všech zastupitelů, že nepotřebujeme nějaký obsáhlý dokument zpracovaný externí firmou, ale stručný dokument, který si vytvoříme vlastními silami. Nejde až tak o strategii, ale o to, že se konečně začneme společně bavit. Velmi pozitivní je také to, že členy pracovní skupiny stanou všichni, kteří tam byli navrženi.
  Pokud se týká sportovní haly, tak na jednání byly vzneseny kritické připomínky ke studii, zejména k nadměrné velikosti haly a tím i vysokým nákladům, a to také od samotného Sokola. Závěrem je, že studie se projedná v Komisi výstavby, dopravy a ekologie a poté spolu s připomínkami Sokola a dalších bude záměr přepracován.
  Nejpozitivnější na celém jednání bylo to, že proběhla víceméně konstruktivní diskuse, byť bohužel i o věcech, o kterých měla být vedena před dvěma lety a ne nyní. Ale snad taková diskuse nebude poslední.

[email protected] [email protected]