Územní studie Hrabová – Poplužní

Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy (dále ÚHAaSŘ MMO) nám zaslal oznámení o zpracování „Územní studie č. ÚS 56//II – 13/2018 Hrabová – Poplužní“ pro plochu B225 v katastrálním území Hrabové.

Jedná se o plochu západně podél ul. K Pilíkům mezi ul. Poplužní a Bělská a severně ul. Poplužní a východně ul. Domovská. Plocha je určena pro zástavbu rodinnými domy.

Návrh parcelace, zdroj: ÚHAaSŘ MMO

Návrh parcelace, zdroj: ÚHAaSŘ MMO

V Územním plánu Ostravy je stanoveno, že v případě zájmů na ploše realizovat stavbu, musí předcházet zpracování studie, která bude řešit dopravní a technickou infrastrukturu v ploše. Zpracování studie zajišťuje ÚHAaSŘ MMO.

Předmětná oblast

Předmětná oblast

V tuto chvíli se jedná pouze o zpracování studie, nikoliv žádnou realizaci a rada obce vezme oznámení pouze na vědomí s tím, že ještě pošle oznámení komisi výstavby, dopravy a ekologie, aby členové komise předmětný záměr projednali. Upřímně jsem zvědav, kudy by auta jezdila, protože si nemyslím, že zrovna Poplužní by pro to byla vhodná… . Uvidíme, co ÚHAaSŘ MMO vymyslí a připraví, každopádně bychom měli usilovat o zachování vesnického charakteru obce…

Zdroj: Materiály RMOb Ostrava-Hrabová

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]