Územní studie Hrabová – Poplužní

Na konci listopadu loňského roku jsem se zeptal našeho úřadu jak dopadl náš nesouhlas s parcelací „Územní studie č. ÚS 56//II – 13/2018 Hrabová – Poplužní“ pro plochu B225 v k.ú. Hrabová. Vyžádal jsem si tehdy příslušné dokumenty, pokud jsme v této souvislosti nějaké nové obdrželi od Útvaru hlavního architekta.

Paní Faicová mi tento týden odpověděla:

Žádné stanovisko jsme neobdrželi, studie byla schválena tak, jak Vám zasílám v příloze.

Návrh parcelace (doporučené řešení dle ÚHA)

Návrh parcelace (doporučené řešení dle ÚHA)

 

Štítky: , , ,

5 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Tato územní studie byla zveřejněna na webových stránkách SMO 20.3.2020.
  V budoucnu zde může být postaveno cca 40 RD. Řešeným územím prochází místní komunikace Poplužní. Je úzká, bez chodníků s nepříliš kvalitním povrchem.
  Překvapilo mě, že studie vstoupila v platnost bez možnosti oponentury a připomínek jak ze strany místních občanů tak ze strany MOb Hrabová. Pokládám to za velmi závažné porušení práv místní samosprávy a měli bychom se proti tomu ozvat, a to velmi hlasitě. Ale kdo je toho schopen?

 2. Radomír Orkáč říká:

  Dědo Vláďo, tady to není o tom, kdo je toho schopen (ozvat se hlasitě), ale jestli náhodou vedení obce s tím již nesouhlasilo bez vědomí rady (ano, takové věci se u nás dějí – bytové domy v zatáčce, dotace, veřejné zakázky, odvolání, stížnosti).
   
  Jelikož tajemník úřadu házel vinu za dotaci na školku na úředníci magistrátu, příští týden mám oficiální schůzku z pozice zastupitele na MMO. Pokud to bude jen trošku možné, prověřím i tento návrh na parcelaci.
   
  V této věci však MUSÍ být vyslyšeny argumenty druhé strany, tím myslím majitele pozemků, kteří počítali s tím, že jsou jejich pozemky stavební – někteří s tím i v minulosti pozemky kupovali. Je obrovskou chybou zapomínat na jejich názor na věc a hrubou silou prosazovat zachování vesnického rázu. Já bojuji sice jako všichni zastupitelé za vesnický ráz, ale nesmí se to dělat bezohledně a měla by se k tomu udělat důstojná beseda za účasti všech stran.
   
  Znovu zopakuji, ať to není zase přetočeno, já osobně nechci, aby se tam stavělo, ale chci, ať se o tom bavíme i s vlastníky zdejších pozemků, protože to NESMÍ být o nich bez nich!

 3. Vladimír Slavík říká:

  Radku,

  ta záležitost je složitější a “zakopaný pes” je asi ve Statutu města a v nedostatečných právech městských obvodů.
  Konkrétně v případě územní studie Poplužní připomínky MOb Hrabová nebyly vzaty v úvahu.
  Pokud jde o tzv. stavební pozemky, tak cesta k tomuto označení je velmi složitá. Nestačí si koupit kus pole a prohlásit ho za stavební pozemek. Musí následovat územní studie a územní rozhodnutí, a to nejsou vůbec jednoduchá správní řízení. Měli by v nich mít své slovo i občané a orgány samosprávy. Bohužel se tak neděje a samosprávy městských obvodů proti tomu neprotestují. Příčinu vidím v nedostatečné kvalifikaci zastupitelů včetně zastupitelů Hrabové.
  Neznám nikoho, kdo se v současném zastupitelstvu této problematice věnuje a sděluje veřejnosti své názory na tuto problematiku.

 4. Radomír Orkáč říká:

  A ty články se v Hrabové zveřejňovaly dosud kde a kým?:) Ale v pohodě, chcete to vyhecovat, to je v pořádku. Problematiku “stavebních” pozemků si myslím chápu. Také nezaznělo, že ta jedna část Poplužní, o které je řeč je v ochranném pásmu, který se táhne od Bažanovy ulice až k Pilíkům.
   
  V prvé řadě by se opravdu měla vyvolat diskuze veřejná za účasti majitelů a někoho z MMO, na což opoziční zastupitel nemá sílu, takže nezbývá než čekat měsíce na odpovědi typu “prověřím a dám vědět”, nebo přes 106ku a připomínat se a nebo to nechat být.

 5. Vladimír Slavík říká:

  Radku,

  rád odpovím na tvůj dotaz. V uvedené územní studii je na str. 3 napsáno: Dle vyjádření MOb je část plochy B225 nevhodná pro jakoukoliv zástavbu z důvodu vysoké hladiny spodní vody. Dále Ing. Faicová upozornila na nedostatečnost komunikace Poplužní včetně omezené nosnosti mostku (2t) přes Ščučí.

  Autoři územní studie se s těmito závažnými námitkami vypořádali velmi povrchně a nepřesvědčivě. Ale přesto územní studie vstoupila v platnost!. Nepokládám to za správné. Bohužel, v současné Radě MOb Hrabová není žádný radní, který by se specializoval na územní plán, což je veliká chyba.

[email protected] [email protected]