Příspěvek se štítkem: "zápis finančního výboru"

Zápis z jednání finančního výboru – 7.9. 2021

Závěry auditu: Vícepráce při stavbě mateřské školy byly provedeny před uzavřením dodatku k smlouvy o dílo, což je v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo. Odpovědnými osobami, které jsou oprávněny schvalovat vícepráce a méněpráce byli zastupitelé. Ti však byli seznámeni s rozsahem víceprací až po jejich provedení, s prodlevou až 10 měsíců.

Zápis z jednání finančního výboru – 21.4. 2021

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová. Datum jednání: 21.4. 2021

Zápis z jednání finančního výboru – 11.2. 2021

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová Datum jednání: 11.2. 2021

Zápis z jednání finančního výboru – 9.12. 2020

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová

znak

Finanční a kontrolní výbor: Dotazy k přípravě stavby mateřské školy II

Chybou v procesu předkládání dokumentace přišel náš obvod o možnost získání 85% dotace z částky 52 mil. Kč, tj. cca 44 mil. Kč. Za což je někdo zodpovědný a je nutné požadovat náhradu škody. Členové finančního a kontrolního výboru sestavili na základě svých původních dotazů a odpovědí starosty Igora Trávníčka své hodnocení a další dotazy k přípravě stavby mateřské školy.

Finanční a kontrolní výbor: Dotazy k přípravě stavby mateřské školy I

Předseda finančního výboru Ing. Bohumil Rundt požádal dne 6.5. 2020 na jednání zastupitelstva vedení obce, aby se vyjádřilo k následujícím otázkám, které se týkají přípravy stavby mateřské školy (administrátor dotace, veřejná zakázka, nevysvětlené odchylky od projekční ceny, atd.).

Zápis z jednání finančního výboru – 20.4. 2020

Finanční výbor se opětovně zabýval průběhem přípravy stavby MŠ, zejm. výběrem administrátora dotace a výběrového řízení, pochybeními při podání žádosti z dotace IROP a vysoutěženou cenou zhotovitele MŠ.

znak

Zápis z jednání finančního a kontrolního – 13.12. 2019

Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová Datum jednání: 13. 12. 2019

Zápis z jednání finančního výboru – 28.5. 2018

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová konaného dne 28. května 2018.

Zápis z jednání finančního výboru – 24.8. 2017

Zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava-Hrabová.

[email protected] [email protected]