Je budování veřejného osvětlení na ulici Lužná o něco reálnější?

V Hrabové máme několik oblastí, na které soustavně vedení obce “zapomíná”. Není zde kanalizace, veřejné osvětlení a stav povrchu vozovek neodpovídá faktu, že má Hrabová roční rozpočet okolo 60 mil. korun. Jednou z těchto oblastí je i oblast okolo ulice Lužná. Budování kanalizace je zde v nedohlednu, protože nikdo z vedení městského obvodu tohle prostě neřeší.

Další zapomenutou oblastí v Hrabové je ulice Lužná

Další zapomenutou oblastí v Hrabové je ulice Lužná

Na realizaci veřejného osvětlení již jen stačí najít peníze v rozpočtu

Alespoň však existuje nějaká pozitivní zpráva pro místní rezidenty. V polovině dubna letošního roku dokončila společnost Projekt 2010 projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Veřejné osvětlení ul. Lužná“ a rada městského obvodu následně souhlasila s vydáním územního rozhodnutí. Konec dobrých zpráv…

Situační výkres: Veřejné osvětlení ulice Lužná

Situační výkres: Veřejné osvětlení ulice Lužná

Kdo se zastane občanů?

K nedostatku peněz na jakékoliv opravy/budování se minulý týden vyjádřil i tajemník úřadu Jan Socha a zastal se samosprávy, proč se musí šetřit. Osobně by mě zajímalo, kdo z úřadu a samosprávy se konečně zastane občanů z těchto zapomenutých částí Ostravy, třetího největšího města v zemi!

Kdy zde budou mít veřejné osvětlení? Kanalizaci? Bezpečný výjezd na Paskovskou? Bezpečný povrch vozovky? Chodníky? Přechody pro chodce? Nebo je například pořízení traktoru za milion korun či osázení kruhového objezdu za půl milionu korun důležitější než osvětlení, kanalizace nebo kvalitní povrch vozovek?

Jan Socha: Musím se Vaší samosprávy zastat.

Přestože se letos realizují obrovské investice (MŠ, KD, hřbitov, cca 60 mil. Kč, jaké se nikdy v historii neprováděly) bez zadlužení, je samospráva připravena o opravách komunikací rozhodnout již na nejbližším zasedání ZMOb. Není pravdou, že by nechtěli opravit Dubraviovu, radní jen udělili úkol komisi výstavby, aby stanovila priority oprav pro letošní rok. Kromě již schválených 2,5 mil. Kč je možné na opravy vyčlenit další finance, bude-li vůle zastupitelů vyřešit havarijní stav vícero komunikací. Nepovažuji tedy Vaše odsudky za relevantní.

 

Radomír Orkáč: Já se musím zase zastat obyvatel tohoto městského obvodu.

Vy se zodpovídáte starostovi, já se zodpovídám občanům. To, že radní neodsouhlasili opravu ulice Dubraviova mi napsala paní Moskalová, Vaše podřízená, tak pak buď mlží ona, nebo radní nebo Vy.

V prosinci 2020 zastupitelé schválili cca 1.7 mil. korun na Dubraviovou a K Nadjezdu, takže je nepochopitelné, na co se čeká.

Můj článek “Opravu povrchů vozovek je povinnen zajistit městský obvod, nejsou na to ale peníze…” je o tom, že peníze máme, ale pouze na věci, které považuje samospráva za důležité – např. osázení kruhového objezdu nebo traktor. U školky jsme údajně ušetřili miliony na lavičkách, přesunu herních prvků ze staré školky a koloběžkovém hřišti. Kde ty peníze jsou?

Když jsem o tom v minulosti psal, sám Vy, pane tajemníku, jste reagoval, že tolik peněz za to (lavičky, přesun prvků) skutečně nezaplatíme. Tak kam se ty miliony ztratily?:-)

Zastávat se samosprávy můžete, ale když to děláte, tak byste měl vysvětlit, na co se čeká s opravou povrchů vozovek a budováním kanalizací.

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]